El proper dijous, 27 d’octubre a les 19.15h a la Sala d’Actes de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot tindrà lloc la sessió informativa Què cal saber sobre clàusules sòl i crèdits hipotecaris?, organitzada per l’Oficina de Consum de la Garrotxa amb la col·laboració d’ADICAE.

La professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, Míriam Anderson, serà l’experta encarregada d’explicar als assistents la diferència entre aquests dos productes bancaris, així com les accions que cal dur a terme amb les entitats per a la negociació i resolució de les clàusules sòl i els crèdits hipotecaris.

La clàusula sòl és una clàusula que preveuen algunes hipoteques i que fixa els interessos mínims que cal pagar durant tota la vida de la hipoteca. Aquesta clàusula fixa un tipus mínim, en previsió d’una caiguda de l’Euríbor. Els problemes derivats de les clàusules sòl, molts cops incloses en el contracte de la hipoteca sense que els bancs n’informin correctament l’usuari, són actualitat per la important caiguda de l’Euribor dels últims mesos.

Per una altra banda, el crèdit hipotecari, és una operació financera per la qual es posa a disposició dels clients una quantitat de diners màxima durant un temps determinat. El retorn d’aquest quantitat es garantitza amb un immoble.

Les característiques de les clàusules sòl i els crèdits hipotecaris centraran aquesta sessió informativa oberta a tots els ciutadans que vulguin tenir més informació sobre aquests productes bancaris.