Després de mesos de treball amb tots els principals actors i agents econòmics, socials i de formació de la comarca, s’ha arribat a un acord per a instituir el PACTE PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A LA GARROTXA.

L’estudi del Mercat de Treball de la Garrotxa encarregat per DinàmiG el 2017, va permetre subratllar les fortaleses i debilitats del nostre mercat de treball i identificar, al mateix temps, els reptes de futur. Entre d’altres aspectes manifestava la necessitat d’atraure a la comarca joves que agafin el relleu de la població en edat de treballar.

I és en aquesta línia que el PACTE ha constatat que, de forma similar a altres comarques de Catalunya a causa de l’envelliment progressiu de la població (l’any 2021 hi haurà un 6% menys de població en edat de treballar comparat amb el 2016), la Garrotxa té necessitat d’incorporar joves al mercat de treball per assegurar la renovació de la població ocupada (pel mateix període hi haurà un 13% de joves entre 25 i 34). D’altra banda, malgrat l’àmplia oferta de formació professional i que es registra un augment d’aquests estudis (un 26% en els darrers 5 anys en graus superiors), les empreses també asseguren que es troben amb dificultats a l’hora de trobar mà d’obra qualificada adaptada a les seves necessitats.

Aquestes constatacions han portat a identificar entre tots els participants un conjunt de reptes que afecten a la formació professionalitzadora i a l’ocupació:

 • Oferir oportunitats de realització professional a la població de la comarca, amb l’objectiu de retenir el talent que es genera.
 • Enfortir la capacitat d’atracció de talent i d’innovació dels centres destacats de formació.
 • Oferir a les empreses la mà d’obra necessària en condicions que els hi permeti mantenir i incrementar la seva competitivitat, tot respectant condicions de treball dignes.
 • Elaborar una estratègia comuna amb els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya perquè l’oferta formativa s’articuli amb les demandes de qualificació de les empreses del territori.
 • Aconseguir una implicació major de les empreses en la formació dels seus empleats i en la col·laboració amb els centres de formació.
 • Reduir el nombre de joves que s’incorporen prematurament al mercat de treball sense una preparació professional adequada a les necessitats de les empreses del territori.
 • Millorar la qualificació de les persones en situació d’atur per tal que puguin aprofitar les oportunitats professionals que s’ofereixen a la comarca.
 • Millorar les competències socials i l’ocupabilitat de les persones en dificultats d’inserció laboral.
 • Millorar la coordinació de les iniciatives privades i de les institucionals per tal de aconseguir una major eficàcia i impacte de les seves accions.
 • Generar una opinió col·lectiva a favor de la formació permanent al llarg de la vida activa de les persones.

Amb el convenciment que aquests reptes requereixen la col·laboració entre els diferents actors institucionals i privats per aconseguir les condicions que facin possible la seva superació, s’ha arribat a la constitució del PACTE PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A LA GARROTXA, que ha tingut una acollida favorable de les institucions, empreses, sindicats i centres de formació de la comarca.

El PACTE ha assumit com a missió promoure la Formació Professional i l’Ocupació a la Garrotxa des d’una perspectiva integral de formació al llarg de la vida al servei de la millora de la qualificació de la població i de la competitivitat de les empreses, buscant l’equilibri territorial i la seva sostenibilitat ambiental així com el benestar de la població.

El PACTE s’ha fixat els següents objectius estratègics:

 • Promoure i dignificar la formació professional al llarg de la vida per a aconseguir una població activa més qualificada.
 • Respondre a les necessitats de qualificació de la comarca i del teixit econòmic, desenvolupant una oferta formativa de qualitat i adaptada a les seves necessitats.
 • Generar les condicions per a l’atracció i la retenció del talent professional, basat en la innovació, que contribueixi al desenvolupament econòmic i social de la comarca.
 • Promoure l’ocupació de qualitat i el millor funcionament del mercat de treball local per reforçar la cohesió social i les capacitats de desenvolupament professional i personal de la població.
 • Fomentar la mobilitat internacional dels joves per contribuir a l’adquisició d’un visió global i intercultural per fer front als grans reptes de l’època.
 • Contribuir a generar el consens necessari per a una col·laboració efectiva entre el sector públic i el privat i entre tots els actors socio-econòmics de la comarca.

EL PACTE que pretén esdevenir un espai de consens i d’acció, promotor d’iniciatives en favor de la formació i l’ocupació estarà presidit durant els primer dos anys per un representant de les associacions empresarials i sindicals i després s’anirà alternant entre els diferents actors. A l’acte de constitució del PACTE que ha tingut lloc aquest dilluns 19 de novembre a Can Monsà d’Olot, s’ha aprovat el reglament basat en sessions plenàries i treballs en comissió per facilitar l’agilitat del seu funcionament. DinàmiG assumirà la secretaria tècnica i donarà suport a les activitats del PACTE, que es concretaran en un Pla de Treball anual.

El PACTE ha estat signat per les entitats i les institucions més representatives de l’àmbit de la formació i l’ocupació de la comarca:

–          Ajuntament d’Olot

–          Consell Comarcal de la Garrotxa

–          Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

–          Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

–          Cercle Euram Garrotxa

–          Joves Empresaris Garrotxa

–          UGT

–          CCOO

–          Institut La Garrotxa

–          Institut Bosc de la Coma

 

–          Institut Montsacopa

–          Escola Pia

–          Escola d’Art d’Olot

–          Fundació KREAS

–          Escola d’Idiomes Claude

–          Aula Forma’t

–          Fundació Paco Puerto

–          IDFO

–          Fundació Impulsa

–          SIMON

–          EIO

 

Entre d’altres es plantejarà com a línies d’actuació per al futur desenvolupar accions en l’àmbit de la promoció i difusió de la Formació Professional, millorar la qualificació de la població, adaptar l’oferta formativa a les necessitats de les empreses i de la població i atraure talent.