El Consell Comarcal de la Garrotxa informa que, a partir d’avui 1 d’octubre de 2021 i de manera temporal, la gestió del servei de recollida i custòdia d’animals domèstics de la Garrotxa passarà a ser prestat per l’empresa garrotxina Solucions de benestar animal dels sense sostre. Aquesta empresa està formada per un equip professional amb personal veterinari i cuidadors, supervisats pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA. Igualment, estarà obert a la col·laboració de voluntaris i voluntàries que acompanyin en el dia a dia als animals que viuen a les instal·lacions del Consell Comarcal.

L’Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa Terra Viva ha vingut prestant el servei al llarg dels darrers deu anys fins que, recentment, va comunicar que deixaria de prestar-lo a partir del 30 de setembre de 2021, doncs interpretaven que la pròrroga del contracte finalitzava en aquesta data. Aquest fet ha motivat el canvi en la gestió del servei, d’urgència i de manera temporal.

El Consell Comarcal de la Garrotxa està pendent de la resolució del recurs especial en matèria de contractació pública que la pròpia entitat protectora Terra Viva va interposar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el transcurs de la darrera licitació d’aquest servei. Recurs pendent de resoldre des del passat mes de maig per part d’aquest Tribunal, depenent de la Generalitat de Catalunya.

A l’espera de la resolució, el Consell Comarcal de la Garrotxa continuarà treballant per garantir el benestar i una segona oportunitat als animals domèstics abandonats. Un cop la resolució sigui pública, el Consell Comarcal adoptarà les decisions necessàries per donar-hi compliment.