En relació a les declaracions realitzades la setmana passada per l’Alcalde de Sant Ferriol, Sr. Josep Masmitjà, el Consell Comarcal de la Garrotxa vol manifestar el següent.

La prioritat del Consell Comarcal ha estat i és la de treballar de forma conjunta amb els ajuntaments de la comarca per prestar els serveis que donin resposta a les necessitats dels 21 municipis de la Garrotxa i dels seus ciutadans. Per aquest motiu, lamentem les seves declaracions, particularment perquè barreja una decisió política i personal amb la feina feta per part d’una institució pública com és el Consell Comarcal de la Garrotxa, ens que sempre s’ha caracteritzat per estar al servei de tot el territori.

Al llarg d’aquests últims 4 anys, el Consell Comarcal ha continuat prestant, com sempre havia fet i com no pot ser d’una altra manera, el suport tècnic de diferents àrees i serveis comarcals a l’Ajuntament de Sant Ferriol. A títol d’exemple i per citar els més significatius: serveis socials, urbanisme, informàtica, turisme o medi ambient. A més, s’ha col·laborat de forma específica en l’execució de programes d’ocupació social i en la problemàtica de l’abastament de l’aigua del Torn. Igualment, el passat 2014 l’Ajuntament va encarregar al Consell la redacció dels treballs vinculats al nou Pla d’Ordenament Urbanística Municipal (POUM) del municipi.

A l’inici d’aquest mandat, el Consell Comarcal va treballar colze a colze amb l’Ajuntament de Sant Ferriol en el procés de justificació d’una obra cofinançada a través del programa FEDER. El Consell va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de gestionar la contractació administrativa i l’execució de l’actuació de millora en el recinte del Santuari de Sant Ferriol. Una vegada finalitzats els treballs, des del Consell es va donar suport a l’Ajuntament per presentar la documentació que garantia el pagament de la subvenció corresponent.

Cal destacar que, en els últims 4 anys, el Consell Comarcal ha destinat 535.235,02 euros al terme municipal de Sant Ferriol en la millora de diferents camins. Entre els anys 2010 i 2011, el Consell va portar a terme, d’una banda, les obres de millora del Camí de la Miana des del municipi d’Argelaguer a Sant Ferriol, amb un pressupost de 142.190 euros, i de l’altra, el Camí de la Miana des de Ca l’Olives a Can Jou, amb 107.780 euros més. La Generalitat de Catalunya va concedir al Consell Comarcal els 250.000 euros que van fer possible aquests treballs de millora de Sant Ferriol, dins de la convocatòria oberta pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques adreçada a la millora dels camins de les comarques de muntanya.

Durant el 2012 i amb la voluntat de garantir el pas de vehicles de prevenció d’incendis en aquest sector de la comarca, el Consell va invertir, gràcies a fons procedents del programa d’ajudes Feder, 234.454,02 euros al tram La Miana-El Torn i des de Coll de Jou a Sant Ferriol per la Carena. I aquest 2014, les obres de millora del Camí de la Miana i la seva continuació a Sant Fruitós i, de l’altra, la construcció del Gual de la Riera del Barranc del Camí de Sant Ferriol a Beuda, han suposat 50.811€ més d’una actuació, que ha tingut com a beneficiari el municipi de Sant Ferriol.

Per tant, en un context de pocs recursos el Consell ha destinat a Sant Ferriol el 50,34% de la inversió que s’ha realitzat aquests últims 4 anys a tota la comarca en matèria de camins, donada l’extensió d’aquest municipi, que està situat en un espai estratègic per a la prevenció d’incendis forestals a la Garrotxa.  Creiem que tot aquest conjunt de tasques no es podrien fer sense la voluntat de col·laborar i treballar plegats que fins ara ha caracteritzat la relació entre el Consell i els ajuntaments de la Garrotxa.

El Consell Comarcal reitera la seva voluntat de continuar treballant per a tots i cadascun dels municipis de la comarca a partir d’un diàleg constructiu i permanent. La presidència del Consell també demana prudència amb les afirmacions que puguin generar malentesos i actituds atribuïbles únicament a la proximitat del període electoral.

Per últim, volem constatar que la decisió del Sr. Masmitjà no es pot justificar ni argumentar pel tracte rebut per part d’aquest Consell Comarcal a l’Ajuntament de Sant Ferriol i, per tant, l’emplacem a explicar quins són els motius que li han fet prendre la decisió de canviar d’opció política; decisió que, en tot cas, respectem i seran els veïns del municipi els qui hauran de valorar ben properament.