ADRINOC ha proposat l’aprovació de 14 projectes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per al desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals, corresponents a l’any 2017, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, que han estat resolts favorablement per part del DARP aquest proppassat 20 de juny.

L’objectiu principal d’aquests ajuts LEADER és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de joves. Estan adreçats especialment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

La dotació prevista en aquesta convocatòria per a finançar projectes en l’àmbit territorial d’ADRINOC ascendia a 668.642,24€, els quals són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 43%, i el DARP n’aporta el 57% restant; la qual cosa ha permès aprovar 14 sol·licituds d’ajut, que en total representaran una inversió privada en el territori de més de 2,5 milions d’euros. Les empreses beneficiades es reparteixen de la següent manera arreu del territori ADRINOC: 6 s’ubiquen a l’Alt Empordà, 7 a la Garrotxa i 1 a Osona. En mitjana, aquestes empreses subvencionades, rebran un 29% de l’import del seu projecte d’inversió en forma de subvenció a fons perdut. És important remarcar que ADRINOC ha seleccionat a aquestes empreses en base als seus objectius estratègics concretats amb un criteris de selecció on tenen especial rellevància, la creació d’ocupació, l’emprenedoria juvenil, la mitigació del canvi climàtic i el foment de la innovació i la diversificació.

Per aquest any 2018, ADRINOC ja està treballant intensament en la preparació de la convocatòria 2018, la qual està previst que es publiqui a mitjans de juliol i que resti oberta fins a principis d’octubre, i igualment que en l’any anterior hi haurà una dotació de més de sis-cents mil euros per a finançar nous projectes.

Empreses beneficiàries Leader de la convocatòria 2017 i de les anteriors.

http://adrinoc.cat/ca/ajuts-leader/beneficiaris/

Enllaç al tauler de la GENCAT on està publicada la resolució (només estarà publicat fins el 2 d’agost)

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=160847&idens=1