La Garrotxa, amb una població de 55.999 habitants, va generar l’any 2016, 23.790 tones de residus municipals en contenidor de vorera. Aquesta xifra equival a la generació d’1,16 kg de residus per habitant al dia. Unes xifres que, amb l’actual estancament del model de recollida vigent, ens allunyen dels objectius que planteja el PRECAT 2020 (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya). Actualment, els experts en gestió de residus aposten pel “pagament per generació”: qui més contamina, més paga. Fins ara, les taxes per a recollida de residus que paguen els ciutadans es calculen segons diversos factors, com la tipologia de l’habitatge o els metres de la façana, però no tenen en compte el volum de residus que es generen ni la qualitat en la selecció, factors que es posen en valor als sistemes de “pagament per generació”.

Amb l’objectiu de millorar els resultats, incrementant la qualitat de la recollida i disminuint el volum de residus generats, el Consell Comarcal de la Garrotxa, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya, va fer un estudi dels diferents sistemes de recollida selectiva actualment en funcionament. Després d’un examen exhaustiu dels avantatges i inconvenients de cada sistema, els tècnics del SIGMA van triar quatre nuclis representatius a la comarca per portar a terme una prova pilot, aplicant un sistema diferent a cada territori.

Els diferents sistemes de recollida selectiva i nuclis escollits van ser:

Barri de les Olletes – La Vall d’en Bas Porta a porta
Barri de la Roureda – Sant Joan les Fonts Bosses personalitzades
Nucli d’Argelaguer Contenidors tancats amb obertura amb targeta i bosses personalitzades
Barri de Can Blanc – Can Jofre – Can Potxa

Santa Pau

Contenidors amb identificació d’usuaris i bosses personalitzades

 

Proves pilot: resultats obtinguts.

Els quatres sistemes de recollida selectiva van entrar en funcionament als quatre nuclis garrotxins entre els mesos de juny i juliol de 2017 amb una durada de 6 mesos. Durant aquest període de prova, s’ha pogut analitzar el comportament dels ciutadans en relació als seus hàbits de recollida segons cada sistema, així com al seva funcionalitat.

L’anàlisi de les proves pilot s’ha plantejat al voltant de quatre criteris:

  • Capacitat efectiva de selecció dels models proposats.
  • Costos reals del model. Despeses del servei.
  • Percepció de la ciutadania del model aplicable.
  • Capacitat dels models per avançar cap al pagament per generació.

La visió final dels estudis basats en els criteris mencionats, es pot resumir en la següent taula:

  Porta a porta

(Les Olletes)

Contenidor tancat amb targeta i bosses personalitzades

(Argelaguer)

Contenidors amb identificació d’usuaris i bosses personalitzades

(Can Blanc)

Bosses QR personalitzades

(La Roureda)

Nivell de selecció Molt bo en recollida. Es dona fuga de residus.

8

Bo

7

Acceptable

5

Baix

4

Despeses del servei Fort increment: personal, equips i bosses

4

Despeses actuals més contenidors, targetes i bosses

6

Despeses actuals més bosses i targetes

8

Despeses actuals més bosses.

9

 

Aplicació pagament per generació Factible

7

Factible

7

Per bonificació

6

Difícil

4

Acceptació de la ciutadania Mitjana

6

Bo

7

Molt bo

8

Molt bo

8

Obligacions de control i inspecció Altes

5

Altes

5

Altes

5

Altes

5

 

VALORACIÓ FINAL

(sobre 10)

 

7,5

 

8

 

7,5

 

7,5

En quant a la relació costos reals – nivell de selecció, una altra de les conclusions ha estat la dificultat d’establir costos extrapolables, doncs les solucions poden no ser úniques a la comarca, però es conclou que estem en un escenari real d’increment de costos, sigui per incorporació de tecnologia, sigui per increment de servei. L’objectiu del Consell Comarcal de la Garrotxa és fer la màxima contenció de costos amb la màxima eficiència en la gestió de residus. El sistema o sistemes triats a la Garrotxa han de permetre l’aplicació del pagament per generació, és a dir, han de ser sistemes on el ciutadà que incompleix sigui fàcilment identificable.

Tot i que la Garrotxa destaca com la segona comarca del territori de Girona amb una percentatge més alt de recollida selectiva bruta (45,43%), darrera del Gironès i apropant-se a l’objectiu europeu del reciclatge del 50% marcat per instàncies europees per a l’any 2020, és necessari continuar millorant aquests percentatges per assolir aquesta fita. Un consum responsable, una millora en les polítiques de reciclatge, que passen per la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca i una major conscienciació ciutadana a l’hora de reciclar, són la clau per assegurar una bona protecció del medi ambient i un futur sostenible per a les properes generacions.

Precisament dels reptes al voltant del reciclatge i la gestió de residus es parlarà demà dimecres a la Sala El Torín d’Olot, al Seminari d’innovació en la recollida selectiva i la identificació d’usuaris per a residus municipals. Possibilitats d’implantació d’un Pagament per Generació. El director general de l’Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, estarà present en aquesta jornada on es parlarà d’aplicacions mòbils per a la millora del reciclatge o els passos a seguir per a la implantació real del pagament per generació.