Els governs estan prenent mesures per evitar l’expansió del coronavirus que poden tenir afectacions en els drets de les persones consumidores. Per exemple, Itàlia ha ordenat el tancament de tots els comerços –excepte farmàcies i supermercats-; Estats Units prohibeix viatges des d’Europa; hi ha països que posen condicions especials d’entrada segons la zona de procedència, etc.

Aquestes mesures, en forma de decrets, ordres o instruccions dels governs que prohibeixen accedir a un país, que tanquen aeroports, hotels, museus o obliguen a la cancel·lació d’espectacles, són el que es denominen causes de força major.

A continuació trobareu algunes recomanacions:

 

Vols i viatges (compres i reserves)

Si l’empresa us avisa que no us podrà donar el servei (sigui quin sigui el motiu, si esteu a meitat d’un viatge, us han de retornar al punt d’origen).

Si és per causa de força major (disposició d’algun govern que impedeix viatjar):

 • Teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports que heu pagat.
 • No us correspondrà cap compensació addicional.

Si no és per causa de força major:

 • Reclameu a l’empresa per demanar indemnització pels danys i perjudicis que pugueu acreditar.
 • En el cas concret del transport aeri, us podria correspondre la compensació automàtica que recull el reglament europeu, tret que us comuniquin la cancel·lació del vol amb dues setmanes d’antelació.

Si sou vosaltres qui voleu cancel·lar-lo

Si no és per causa de força major:

 • Comproveu si disposeu d’una assegurança per cancel·lació que cobreixi aquest supòsit.
 • Contacteu amb la companyia aèria, l’hotel, l’organitzador del viatge o el prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
 • Reviseu les condicions contractuals del servei que heu contractat. En cas que us cobrin una penalització, ha de constar en el contracte i ha de ser adequada i justificada.

Si hi ha causa de força major:

 • En relació amb els viatges combinats -paquets turístics amb dos o més serveis contractats per a un mateix viatge-, si en el lloc de destí hi ha una situació de força major no us poden aplicar cap penalització pel fet de cancel·lar el viatge.

Allotjaments turístics, restauració, espectacles i altres esdeveniments

Si l’organitzador us avisa que no us podrà donar el servei:

 • Sempre teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports que heu pagat. O bé acceptar un canvi de data si així us interessa.

Si cancel·leu vosaltres:

 • Contacteu amb la prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
 • Si es tracta d’una reserves contractada mitjançant plataformes digitals (per internet) mireu les condicions de l’allotjament (canvi de dates, reemborsament…)
 • I si és un espectacle, esdeveniment esportiu, concert… mireu les condicions de l’entrada.

 

I si no es respecten aquests drets, us aconsellem que:

 • Reclameu a l’empresa amb qui heu contractat el servei, de manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de reclamacions en línia de l’empresa, correu electrònic…).
 • Si en el termini d’un mes l’empresa no us respon o no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamació en el servei públic de consum del vostre municipi o comarca o amb el formulari web de l’Agència Catalana del Consum. Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.
 • Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, podeu recórrer a la via judicial. En aquest cas, us recomanem que contacteu amb una Organització de persones consumidores registrada a Catalunya.

 

Des de l’Agència Catalana del Consum us demanem que feu un consum responsable i conscient, informeu-vos bé i seguiu les recomanacions de les autoritats.

 

Més informació des del punt de vista sanitari: