El passat 19 de gener va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts del programa Leader en la seva segona convocatòria del 2016. Els ajuts Leader estan adreçats a emprenedors, microempreses i PIMES que facin inversions per a la creació, millora o ampliació dels seus negocis; l’objectiu d’aquests ajuts és la diversificació i promoció de l’economia en zones rurals que permeten obtenir fins a un 40% de subvenció. Aquests ajuts són convocats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i cofinançats amb fons europeus FEADER i amb fons propis del mateix departament. A Catalunya els ajuts es vehiculen i gestionen a través dels 11 Grups d’Acció Local reconeguts per la UE, com és el cas d’ADRINOC. Aquesta associació abasta un territori format per 75 municipis rurals de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès.

En aquesta segona convocatòria 2016 s’han presentat 40 sol·licituds, per un import total de subvenció per més de 1,8M€, que suposa una inversió privada de més 5,5 milions d’euros. Enguany, la partida pressupostària d’ADRINOC per donar suport a aquests projectes és de 668.642,24€.

Elsrjectes d’inversió presentats es reparteixen de la següent manera arreu del territori ADRINOC: 20 s’ubiquen a la Garrotxa, 12 a l’Alt Empordà, 4 al Gironès, 2 a la Selva i 2 a Osona. La majoria de projectes provenen de micro i petites empreses, i majoritàriament dels sectors de turisme i oci, serveis, indústria i sector agroalimentari.

ADRINOC fa un balanç molt positiu d’aquesta convocatòria, ja que el nombre de sol·licituds se situa per sobre de les expectatives previstes inicialment, fet que demostraria que ens trobem en un moment de dinamisme empresarial i que les empreses i emprenedors s’animen a tirar endavant nous projectes.

Cal ara revisar totes les sol·licituds, per comprovar que totes elles compleixen els requisits d’admissió, i posteriorment seleccionar les millors inversions en base als objectius estratègics d’ADRINOC concretats en els criteris de selecció de l’entitat, entre els quals tenen especial rellevància la creació d’ocupació, l’emprenedoria juvenil, la mitigació del canvi climàtic i el foment de la innovació.