El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ha atès, durant el 2023, 2.152 nuclis familiars per situacions de dependència. Es tracta d’un augment de l’11,8% en relació a l’any anterior i correspon a 3.938 persones ateses des del CASG (16,23% més que el 2022) a causa de l’alt percentatge de població d’edat avançada de la Garrotxa. Un 57,8% de les persones ateses són d’Olot i un 42,2% de la resta de municipis. I, si ens fixem en els nuclis familiars, un 35% són homes i un 65% dones, de les quals una part important viuen soles.

Les característiques de la població de la Garrotxa i la dificultat de les cures a domicili s’accentua, per una banda, a causa de l’increment de les taxes d’envelliment i sobreenvelliment, l’augment de la dependència, la cronicitat i l’impacte que aquestes situacions tenen sobre les persones cuidadores, generalment familiars. També per les dificultats -bàsicament relacionades amb el cost- per dur a terme l’adaptació de l’entorn domiciliari i accedir als productes de suport necessaris per a millorar la seva situació i les dificultats que implica per a les institucions la gestió d’aquest tipus de serveis, fan indispensable poder desenvolupar estratègies estructurades coordinades per donar resposta a aquestes necessitats amb rigor i professionalitat.

Les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i Osona van iniciar, l’any 2017, la posada en marxa conjuntament del Banc d’Ajudes Tècniques, un servei per millorar l’autonomia i l’accessibilitat de les persones al seu domicili. L’any 2022 s’incorporà la comarca del Berguedà. Des de l’inici del servei, a la comarca de la Garrotxa s’han fet valoracions a 2.094 persones i 323 d’aquestes han tingut en algun moment un producte de suport del Banc d’Ajudes Tècniques, dels quals 159 encara el tenen a l’actualitat.

Durant l’any 2023 s’han atès un total de 198 persones a la comarca, fet que significa un augment del 30% del nombre de persones ateses en relació amb l’any anterior. A aquestes persones se’ls ha fet més d’una visita a domicili, s’han prestat 124 productes de suport i realitzat 322 valoracions.

Pel què fa a les dades d’atenció d’aquest primer mig any del 2024 s’han realitzat 165 valoracions i 98 persones tenen un producte de suport a casa. A més de les primeres valoracions, també s’han fet 132 visites de seguiment del servei i més de 100 trucades.

Unes dades que ens mostren un augment de l’ús d’aquest servei aquest 2024 i que denoten una tendència a allargar al màxim l’estada al propi domicili.

Un servei per donar resposta les necessitats d’autonomia

El Servei de teràpia ocupacional i productes de suport és d’àmbit supracomarcal. Juntament amb els altres serveis d’ajuda a domicili té la missió de potenciar l’autonomia personal i la qualitat de vida facilitant que la gent pugui quedar-se a la seva llar el màxim temps possible.

Va dirigit tant a persones en situació de dependència, temporal o permanent que viuen a casa, com  a les persones cuidadores. També a persones autònomes amb necessitats d’assessorament i orientació per prevenció de riscos.

El servei és gratuït i està gestionat per un/a terapeuta ocupacional que s’encarrega de:

  • Valorar les capacitats de la persona i de l’entorn domiciliari.
  • Realitzar pautes per mantenir la funcionalitat en el domicili.
  • Entrenar en el maneig i les mobilitzacions de les persones en situació de dependència
  • assessorar en adaptacions i modificacions a l’entorn domiciliari habitual i en la supressió de barreres arquitectòniques.
  • Entrenar pautes d’higiene postural i prevenció de riscos.
  • Assessorar i entrenar en productes de suport i tecnologies.
  • Gestionar el préstec de material tècnic del banc de productes de suport (BAT) del CASG i establir el preu de copagament per l’adquisició dels productes.
  • Orientar a on dirigir-se per adquirir els productes de suport.
  • Informar de possibles ajudes i subvencions.
  • Realitzar seguiment i readaptació del pla de treball.

Els productes de suport que es proporcionen poden anar des de cadires de rodes, caminadors, llits articulats, grues, cadires de dutxa i de banyera, etc. Es porta a terme mitjançant un servei de préstec que té un cost associat que varia depenent del producte i la situació. La terapeuta ocupacional és qui activa el servei de préstec i qui fa la petició perquè els productes arribin a les cases, coordinant-se amb el servei de magatzem, transport i manteniment.

Per sol·licitar aquest servei cal dirigir-se al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a la Plaça del Palau número 8 d’Olot o bé telefonar al 972 266 644. També s’hi pot accedir mitjançant les treballadores socials de les Àrees Bàsiques de Salut o de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.