DinàmiG, amb el suport de la Diputació de Girona, ha encarregat una diagnosi sectorial per analitzar en profunditat l’estat actual del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa. Aquest estudi, realitzat per l’empresa especialitzada l’Espigall, ha permès obtenir dades qualitatives i quantitatives, identificar les necessitats del sector, establir prioritats i proposar accions concretes per dinamitzar el sector agroalimentari de la comarca.

L’estudi s’ha dut a terme en tres fases i aborda diversos eixos clau per a promoure el sector. A la primera fase, es va recollir informació i es van realitzar entrevistes a un total de 7 agents clau del territori, així com a 30 professionals en actiu (productors i elaboradors) del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa, per obtenir dades qualitatives i quantitatives.

La segona fase va consistir en una diagnosi a partir de la informació recollida i la realització de dos tallers participatius entre els quals s’hi van incloure productors, elaboradors, tècnics de l’administració i altres professionals del sector. En ambdós casos, es va realitzar una anàlisi detallada de la situació actual del sector, incloent-hi les necessitats i expectatives dels productors locals, així com les tendències del mercat. Això va permetre identificar les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats del sector en el primer taller i establir una base sòlida per a les accions futures, en el segon.

A la tercera fase, es va redactar una primera proposta de pla detallada, incloent-hi eixos d’acció i mesures concretes. Seguidament, es van treballar amb els agents implicats les actuacions amb l’objectiu de validar la viabilitat i concretar-ne les accions.

Algunes de les dades obtingues a la diagnosi sectorial destaquen una disminució significativa dels actius agraris, amb una reducció del 32% en explotacions agro-ramaderes en 25 anys i del 62% en explotacions ramaderes en 11 anys. El sector presenta un envelliment, amb una mitjana d’edat de 57,74 anys per als homes i 59,48 anys per a les dones. La superfície agrícola s’ha reduït en més de 5.000 hectàrees des de 1999, predominat per monocultius de cereals per a gra (46%) i farratges (41%). També s’observa un canvi en l’orientació i simplificació dels processos productius, amb una notable implantació de l’agricultura ecològica, que compta amb 80 explotacions i més de 3.000 hectàrees. La indústria de transformació alimentària és important, representant més del 67% del valor afegit brut del sector industrial el 2020. Els petits elaboradors i artesans constitueixen el 42% del sector agroalimentari local, amb un 11% addicional de perfil mixt.

El Pla Estratègic del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa ha inclòs diverses actuacions per enfortir el sector. Una de les accions destacades és el foment del comerç local i de proximitat, així com les estructures de comercialització de confiança, com botigues i cooperatives de consum. Aquesta iniciativa busca establir estratègies per promocionar els productes agroalimentaris locals i, sobretot, sensibilitzar els consumidors mitjançant xerrades i altres activitats que permetin posar en valor la importància d’un consum responsable. També aposta per visibilitzar els productes mitjançant estratègies d’identificació, diferenciació, promoció i conscienciació, des de l’àmbit municipal fins al nacional. Aquestes accions s’alineen amb altres projectes com el Pla de reactivació econòmica d’Olot-Garrotxa i programes com Fet al Parc, Tasta la Vall o Terra Alimenta de la qual ha entrat l’entitat Adrinoc per fomentar sistemes alimentaris sostenibles al territori.

Una altra acció prioritària és promoure l’ús de productes agroalimentaris locals en menjadors col·lectius, especialment a les escoles. Aquesta acció ha inclòs establir criteris per incorporar productes de proximitat, de temporada i ecològics en les licitacions de serveis de menjadors escolars, així com estendre aquesta iniciativa en altres institucions. Aquest fet ja s’ha incorporat a la licitació dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal de la Garrotxa. També es preveu la possibilitat de complementar aquesta acció amb visites a explotacions per part dels usuaris dels menjadors.

També es prioritza facilitar la tramitació administrativa per mitjà de l’acompanyament de tècnics públics, amb l’objectiu de reduir la complexitat i el temps invertit en gestions administratives pels propietaris de negocis del sector.

El foment de la ramaderia extensiva és una altra acció clau amb la finalitat de poder compensar econòmicament els ramaders i productors que ajuden a mantenir el paisatge mosaic tan característic de la comarca, prevenir incendis i mantenir l’activitat agrària. Un pla que actualment ja s’està desenvolupant des del Consorci de l’Alta Garrotxa, amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Adrinoc i la Generalitat de Catalunya.

També, es plantegen altres accions com la promoció de la distribució conjunta, l’increment de les ajudes a les bones pràctiques per mitigar els efectes del canvi climàtic, promoure espais rotatius per a productors als mercats no sedentaris, fomentar trobades i el treball en xarxa entre productors, facilitar l’intercanvi d’estudiants de cicles formatius amb petits productors, crear un banc de treballadors temporals, establir obradors compartits per a nous projectes i promoure la formació en comunicació i màrqueting per a productors i transformadors.  A més, es volen promoure accions que mantinguin l’habitatge rural vinculat a la gestió de terres i boscos, evitant el seu ús exclusiu per al turisme o com a segona residència.

La coordinació amb les principals entitats del territori ha estat fonamental per determinar les accions a impulsar durant el 2024 i 2025, així com per establir la implicació de cada entitat en l’execució d’aquestes accions estratègiques. Aquest treball conjunt representa un pas decisiu cap a la dinamització i el creixement sostenible del sector agroalimentari de la Garrotxa.

Una diagnosi per dinamitzar el sector primari i agroalimentari de la Garrotxa

Aquest estudi és una iniciativa clau per a la planificació i desenvolupament del sector primari i agroalimentari de la Garrotxa. Les accions proposades no només pretenen millorar la producció i la comercialització sinó que també fomentar la sostenibilitat i la cooperació entre els diferents actors del sector. La diagnosi sectorial ha permès obtenir una visió detallada de la realitat actual, establint una base sòlida per a la seva dinamització i creixement futur.

El sector primari i agroalimentari de la Garrotxa és essencial per a l’economia i la identitat de la comarca. Amb una gran tradició agrícola i ramadera, no només proporciona productes de qualitat, sinó que també és un reflex de la cultura i els valors de la Garrotxa. No obstant això, s’enfronta a reptes significatius, com la crisi climàtica i els canvis en els hàbits de consum. Per fer front a aquests desafiaments, les administracions públiques han promogut diverses iniciatives per potenciar-lo, amb plans estratègics com el Pla Estratègic Participatiu de la Garrotxa 2020-2030 o el Diagnòstic Tècnic del Sector Agroalimentari de la Vall d’en Bas. A més, s’han dut a terme projectes com Tasta la Vall, Visita Granges o Fet al Parc per donar a conèixer els productors locals i promoure el consum sostenible.

Cal destacar també la tasca d’entitats com l’Associació Plaça Mercat d’Olot, que ha impulsat importants accions per a la digitalització, sostenibilitat i economia circular o el Grup Operatiu i el Grup Motor per al Relleu Agrari a la Garrotxa, que treballen per facilitar la incorporació de joves al sector i continuen treballant en la creació d’itineraris tant d’entrada com de sortida del sector i en el desenvolupament d’eines per facilitar i agilitzar el relleu agrari entre productors a punt de jubilar-se i les noves generacions. A més, s’han organitzat fires gastronòmiques que serveixen per promocionar els productes locals i atraure visitants.

A més a més, des d’Adrinoc, com a grup LEADER de la comarca, s’ha posat en marxa el Tiquet Rural, un ajut destinat a fomentar el relleu rural mitjançant un suport econòmic que pot arribar als 35.000 € per projecte amb l’objectiu de fomentar la creació de noves microempreses als territoris rurals, així com el traspàs de negocis ja en funcionament. Amb aquesta nova eina es busca fomentar la creació de nous projectes al món rural i incentivar el relleu en aquelles empreses que es troben en una situació de traspàs.

Existeix un context administratiu favorable per al foment del sector primari i agroalimentari a la Garrotxa. S’han implementat diversos plans i projectes amb l’objectiu de potenciar aquest sector, que juga un paper crucial en l’economia i la identitat de la comarca. A més, cal destacar la implicació d’entitats i actors locals en la promoció del sector, un fet que demostra el compromís de la Garrotxa amb el seu patrimoni agroalimentari.

Aquest compromís es reflecteix també en la creació de projectes com Canvi.Lab, una iniciativa que busca fomentar la innovació social i la transformació sostenible, o Artiga Coop, una cooperativa de consum que aposta per l’agroecologia, el consum conscient i l’economia social i solidària.

La Garrotxa, a més a més, és l’única comarca que s’ha acreditat de manera ininterrompuda amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Aquesta acreditació distingeix la comarca per la manera de fer i els valors, destacant un model de treball participatiu entre el sector públic i privat. Actualment, sis empreses del sector agroalimentari estan acreditades amb la CETS.

En definitiva, la Garrotxa ha fet una clara aposta per a la promoció del sector primari i agroalimentari en els últims anys. A través de plans estratègics, projectes concrets i la implicació d’actors locals, la comarca ha aconseguit potenciar aquest sector i consolidar-lo com un dels seus pilars econòmics i socials.

El compromís de DinàmiG amb la promoció i el desenvolupament de l’economia local

Mitjançant l’elaboració de plans d’actuació i documents de planificació sectorial, DinàmiG treballa per impulsar el creixement dels sectors econòmics clau del territori, assegurant un desenvolupament sostenible i integrador.

L’inici del programa AODL Dinamització de l’ecosistema dels productors agroalimentaris de la Garrotxa el 2022 va posar de manifest la necessitat d’obtenir un estudi acurat sobre quina és la realitat actual i específica dels sectors primari i agroalimentari de la Garrotxa. DinàmiG, amb el suport financer de la Diputació de Girona mitjançant la subvenció per elaborar plans d’actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local 2023, va encarregar una diagnosi sectorial a una empresa externa especialitzada en el sector agroalimentari.

Amb aquest estudi, DinàmiG referma el seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social de la Garrotxa, apostant per un sector agroalimentari innovador, sostenible i competitiu.

Per a més informació, visiteu el lloc web www.dinamig.cat.