El primer ple ordinari d’aquest mandat del Consell Comarcal de la Garrotxa, celebrat aquest dimecres, ha estat marcat per qüestions d’àmbit econòmic i de gestió de serveis comarcals.

Les qüestions econòmiques han centrat bona part del Ple ordinari del Consell Comarcal de la Garrotxa celebrat aquest dimecres al migdia. En la proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell per l’any 2023, s’ha aprovat l’increment de la dotació econòmica destinada al centre de recollida d’animals de la comarca. El Ple ha aprovat ampliar en 39.738,97€ la partida destinada a la inversió de millora d’aquest l’equipament. Després que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprovés definitivament el Projecte d’actuació específica, el passat mes de març, s’ha vist la necessitat d’ampliar els recursos destinats a l’ampliació del centre de recollida d’animals, ja que s’han inclòs al projecte les modificacions i adaptacions sorgides durant el procés de tramitació. Això implica afegir actuacions d’ordenació de la finca i les seves instal·lacions, que inicialment no s’havien contemplat, i suposa un cost final de 331.998,81€.

Nou curs escolar: adaptacions de contractes

Coincidint amb l’inici del nou curs escolar, el Ple del Consell ha aprovat també algunes modificacions dels contractes de gestió del servei de menjador escolar per aquest curs 2023/2024. Les modificacions responen a les necessitats d’ajustar el personal assignat a cada centre per cobrir-ne les necessitats i ràtios a l’inici del nou curs. Així doncs, s’ha aprovat ampliar les hores de monitoratge i de servei de neteja a les escoles del Pla de Dalt, Malagrida, Morrot, Sant Roc, Castellroc i IE Greda. Les modificacions també contemplen l’ajust d’hores als centres del Montcós i la Bòbila, per disminució d’usuaris i reducció d’hores de vetlladora.

El Consell, òrgan de servei per als municipis

En el Ple d’aquest dimecres també s’ha aprovat l’acceptació, per part del Consell, dels encàrrecs de gestió de diferents ajuntaments de la comarca. D’una banda, l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha sol·licitat al Consell l’assistència tècnica per a l’emissió d’informes tècnics i l’assessorament en matèria d’urbanisme. I de l’altra, s’ha acceptat la delegació de l’exercici de la competència municipal en matèria recollida, gestió i tractament de deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques de l’Ajuntament de Riudaura. En aquest cas el canvi de model de recollida de deixalles i les necessitats de revisió per adaptar-los a la normativa vigent, han fet necessari un nou conveni de delegació que s’ha aprovat aquest dimecres, deixant sense efecte el conveni anterior. Precisament donar servei als municipis és una de les principals raons de ser del Consell Comarcal de la Garrotxa, que aquest dimecres ha celebrat el primer Ple ordinari del nou mandat.