De cares al mandat 2023-2027 se simplifica l’estructura organitzativa eliminant la Comissió de Coordinació de Govern i incorporant quatre vicepresidències que formaran part del Consell de Presidència que es manté com a òrgan de govern col·legiat. També s’ha aprovat que les sessions del Consell d’Alcaldies siguin itinerants pels diferents municipis de la comarca.

El Ple de Cartipàs del Consell Comarcal de la Garrotxa d’aquest dijous ha establert l’organització i el funcionament de l’ens per al proper mandat 2023-2027. S’han aprovat doncs les diferents àrees de govern, les conselleries delegades, els portaveus de cada grup amb representació, la composició de la Comissió Especial de de Comptes, la Comissió
Informativa general del Ple, el Consell de Presidència, s’ha nomenat el gerent, els diferents representants del Consell a diverses entitats, consorcis, organismes i comissions tècniques dels quals es participa, així com també el règim de retribucions corresponents. Abans d’entrar pròpiament en l’ordre del dia, el conseller comarcal i alcalde de la Vall d’en
Bas, Lluís Amat, ha pres possessió del càrrec ja que no va poder assistir al Ple de Constitució del passat 31 de juliol.

25 consellers de 5 grups comarcals

Un dels primers punts de l’ordre del dia ha estat el de l’aprovació de la composició dels grups comarcals que composen el ple i que estan formats per 12 consellers/eres de JUNTSCM, 8 consellers/eres d’ERC-AM, 2 consellers/eres del PSC-CP, dues conselleres d’AMUNT i un conseller d’ELPH. Els grups actuen a través dels seus portaveus, que estan
designats de la següent manera.


JUNTS-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)
Portaveu: Jordi Güell
Portaveu adjunta: Maria Vidal

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)
Portaveu: Josep Quintana
Portaveu adjunta: Laila El Gamouchi

ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (AMUNT):
Portaveu: Violeta Albero
Portaveu adjunta: Bruna Cañada

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSCCP)
Portaveu: Josep Guix
Portaveu adjunta: Marina Alegre

AGRUPACIÓ D’ELECTORS ESTIMEM LES PLANES (ELPH)
Portaveu: Marc Puig

Una organització de govern plural per afrontar els reptes de la comarca

En el Ple de Cartipàs d’aquest dijous s’ha aprovat la nova organització de govern del Consell per simplificar-la i adaptar-la a la realitat actual de l’ens, amb la voluntat que sigui una estructura àgil, eficient i en termes econòmics mantingui la línia d’austeritat i contenció.
En l’anterior mandat, el govern s’estructurava entre el Consell de Presidència, format pel president i vuit consellers/eres comarcals, i la Comissió de Coordinació de Govern, formada també pel president i tretze consellers/eres comarcals. Per tal de simplificar aquesta estructura i poder garantir la dedicació necessària a les diferents àrees de govern i consorcis participats pel Consell, per aquest mandat no s’ha creat la Comissió de Coordinació de Govern i s’incorpora la figura de quatre vicepresidències que formaran part del Consell de Presidència.
Aquestes quatre vicepresidències tindran una dedicació del 25% de la jornada, fet que garantirà poder cobrir les funcions i tasques designades a cada àrea.

Les vicepresidències nomenades en el Ple d’aquest dijous són:1- Gemma Canalias, Vicepresidenta primera, responsable de l’Àrea de Turisme i Desenvolupament Local.
2- Josep Reig, Vicepresident segon, responsable de l’Àrea de Serveis Interns i Gestió Pressupostària.
3- Jordi Cargol, Vicepresident tercer, responsable de l’Àrea de Territori i Transició Energètica.
4- Maria Vidal, Vicepresidenta quarta, responsable de l’Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat.

Amb aquest canvi, el Consell de Presidència quedarà format pel president de l’ens, vuit consellers/eres comarcals delegats amb responsabilitats sobre una àrea de govern i les quatre vicepresidències que també tindran delegacions específiques.
Pel què fa la resta d’indemnitzacions per assistència als òrgans de govern, i seguint la línia de contenció pressupostària de l’últim mandat, es mantenen els imports dels Consells de Presidència, la Junta de Portaveus, les Comissions Informatives i el Consell d’Alcaldies, i s’incrementa en 50 € l’assistència als Plens, òrgan en el que hi participen tots els consellers i conselleres comarcals.
Pressupostàriament aquests canvis suposen un increment d’aproximadament un 1’4% del cost dels diferents òrgans de govern, sense tenir en compte les quotes de la seguretat social.

Una estructura de govern basada en quatre grans àrees i un adjunt a la Presidència

La composició del govern reflecteix l’acord polític ampli a que s’ha arribat en aquest mandat. Així, els grups de Junts-CM, ERC-AM i ELPH formen part de la nova organització del govern que té en compte, també, aspectes com l’organització dels serveis i àrees tècniques del Consell Comarcal de la Garrotxa, els consorcis i la representació de l’ens a altres organismes. Partint d’aquests criteris, el govern ha quedat organitzat de la següent manera:


Àrea de Turisme i Desenvolupament Local
 Gemma Canalias, consellera comarcal delegada de Turisme i Empresa (Junts-CM)
 Marc Puig, conseller comarcal delegat de Cultura i de Polítiques Actives d’Ocupació (ELPH)
Àrea de Serveis Interns i Gestió Pressupostària
 Josep Reig, conseller comarcal delegat de Recursos Humans, Serveis Interns i d’Assistència als Municipis (ERC-AM)
 Xavier Casadevall, conseller comarcal delegat de Gestió Pressupostària (Junts-CM)
Àrea de Territori i Transició Energètica
 Jordi Cargol, conseller comarcal delegat de Medi Ambient i Emergències (Junts-CM)
 German Mas, conseller comarcal delegat de Transició Energètica i Habitatge (JuntsCM)
 Jordi Güell, conseller comarcal delegat de Mobilitat (Junts-CM)
Àrea de Serveis a les Persones i Igualtat
 Maria Vidal, consellera comarcal delegada de Serveis Socials (Junts-CM)
 Laila el Gamouchi, consellera comarcal delegada d’Igualtat i Feminismes (ERC-AM)
 Rosa Maria Gonzàlez, consellera comarcal delegada d’Educació (ERC-AM)
 Albert Danés conseller comarcal delegat de Joventut i Esports (Junts-CM)
 Albert Fàbrega, conseller comarcal delegat de Consum (Junts-CM)

Com a novetat, en aquest mandat es crea la figura d’un adjunt a la Presidència que tindrà com a funció la planificació estratègica del govern comarcal sobretot en la continuació del procés engegat en el mandat anterior del Fem Garrotxa. Al capdavant d’aquesta responsabilitat s’ha designat al conseller comarcal i regidor de l’Ajuntament d’Olot, Jordi
Güell (Junts-CM).
En el Ple d’aquest dijous també s’ha aprovat el nomenament de Sergi Martí com a gerent del Consell Comarcal per als propers quatre anys.


Un Consell d’Alcaldies itinerant
Una altra de les modificacions aprovades en el Ple de Cartipàs afecta al Consell d’Alcaldies. I és que, per primera vegada, se celebraran fora de la seu del Consell Comarcal i es faranen espais públics dels diferents municipis de la Garrotxa. Amb aquesta mesura es vol reforçar la proximitat dels serveis que presta l’ens comarcal als ajuntaments de la Garrotxa. La intenció és que cada ajuntament ofereixi, cada dos mesos, un local municipal equipat
per tal de poder celebrar el Consell d’Alcaldies i que això es faci de forma itinerant pels 21
municipis de la comarca.
Finalment, recordar que també s’ha aprovat el calendari de sessions dels òrgans de govern.
Excepcionalment, i atès que al mes de juliol no ses va poder convocar un Ple ordinari, el
proper es celebrarà el dia 6 de setembre a les 14h.