El Consell Comarcal de la Garrotxa ha celebrat aquest dijous l’últim ple d’aquest mandat amb un ordre del dia marcat per temes de caràcter tècnic en matèries d’educació, mobilitat, desenvolupament local i consum

En l’àmbit del desenvolupament local s’han aprovat els convenis amb els ajuntaments d’Olot i de Castellfollit de la Roca per tal de formar part del programa Treball i Formació línia Ucraïna, que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa. Es tracta d’un programa que té com a objectiu millorar la possibilitat d’inserció laboral de persones provinents d’Ucraïna.
Les beneficiàries són majoritàriament dones, amb responsabilitats familiars, amb un nivell d’estudis superiors i sense competències idiomàtiques. La signatura d’aquests dos convenis, implica la contractació de 3 persones, dues a Olot i una a Castellfollit de la Roca, que treballaran en el marc d’aquest programa que el Consell Comarcal ha fet extensiu a la resta d’ajuntaments de la Garrotxa.

En el Ple també s’ha aprovat l’aportació econòmica anual que fa l’Agencia Catalana de Consum al Consell Comarcal de la Garrotxa. Una aportació que puja a 64.911€ i que suposa el màxim finançament possible dins els barems marcats per la Generalitat. Aquest import es determina a partir de la feina i objectius acomplerts al llarg de l’any anterior per part de l’Oficina Comarcal de Consum. Una vegada més s’ha destacat la bona feina que es fa per part del seu personal oferint un servei de proximitat i qualitat a la ciutadania. Al mateix temps es constata el model d’èxit implantat a la Garrotxa on hi ha una única Oficina de Consum que dona servei tant a la ciutat d’Olot com a la resta de municipis de la comarca.

Un altre dels punts que s’han aprovat el ple d’aquest dijous ha estat ratificar el nomenament del conseller comarcal Miquel Reverter com a representant del Consell a la Fundació
Noima.

Modificacions i pròrrogues dels serveis de menjador i transport escolars

En l’àmbit educatiu, en el Ple d’aquest dijous s’han aprovat un seguit de modificacions i pròrrogues que afecten al servei de menjador i transport escolars de la comarca gestionats pel Consell Comarcal.

En el cas dels menjadors, cal tenir en compte que el contracte vigent contempla la possibilitat de modificar-lo, d’acord amb els límits legals vigents, en cas que sigui necessari per atendre l’adequat funcionament dels serveis, principalment per un augment d’usuaris i, per tant, la necessitat d’ampliar el personal i/o els recursos assignats. Encara en matèria de
menjadors, el plenari també ha aprovat la pròrroga del contracte de l’empresa prestatària del servei SERUNION SAU, per un any més, l’últim del període licitat.

Pel què fa al transport escolar, també s’ha aprovat la modificació del contracte de la gestió d’aquest servei ja que aquest curs 2022/23 s’han hagut d’ajustar algunes rutes per adequarles a les parades i serveis necessaris. En concret s’ha incorporat un monitor més a la ruta del Pla de Dalt i s’ha ampliat la ruta de La Pinya-INS Bosc de la Coma.

l Ple d’aquest dijous ha estat l’últim d’aquest mandat, i ha suposat el comiat dels consellers i conselleres comarcals Fina Surina, Pep Companys, Joan Planella, Alfred Cairó, Adriana Roca, Miquel Puig, Montse Torras, Pere Vila, David Nájera, Joan Gainza i Bernat Sanz. Tots ells han dedicat unes últimes paraules de comiat al plenari que s’ha tancat amb l’agraïment per la feina feta a tots representants polítics i personal del Consell Comarcal, per part del president Santi Reixach.