Select Page

Anualment, la primera setmana de maig se celebra la Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week), una iniciativa que es realitza en diferents països amb la voluntat de sensibilitzar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com s’ha d’utilitzar i quins són alguns dels seus beneficis. A cada edició de l’ICAW es focalitza en un missatge i concepte relacionat amb el compostatge i, enguany, el lema que acompanya la campanya és: ‘Sòls sans i aliments més saludables…Compost!’.

D’aquesta manera, des de l’ICAW vol posar el focus en com reciclant la matèria orgànica mitjançant el compostatge i utilitzant el compost com a adob es poden crear sòls sans i més fèrtils que produiran aliments més saludables i alhora, amb aquest sistema, es redueix la necessitat d’adobs químics i pesticides.


L’aplicació de compost incrementa la salut del sòl, donant lloc a cultius més sans i rics en nutrients. Gràcies a la matèria orgànica que aporta, es beneficia la regeneració del sòl i s’incrementa el segrest de carboni. El cicle de la matèria orgànica i l’aplicació al sòl del compost afavoreixen l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic. El compost aporta molts beneficis als nostres sòls, contribueix a l’increment de l’activitat biològica, la biodiversitat, millora la fertilitat, l’estructura i retenció hídrica, prevenint així la seva erosió i degradació.


Amb motiu d’aquesta Setmana Internacional del Compost, des del Consorci SIGMA es porta a terme l’activitat ‘Un bon compost per les teves flors’ a través de la qual s’ha instal·lat un estand informatiu davant de l’església de Sant Esteve d’Olot on s’ha entregat compost i una flor a totes les persones que s’hi ha atansat alhora que se’ls ha ofert informació sobre els principals beneficis del compost.


Dades de compostatge a la Garrotxa i visita a la Planta

En relació al compostatge a la comarca, cal destacar que cada ciutadà de la Garrotxa selecciona de mitjana, diàriament, 0,18 quilos de matèria orgànica. Durant el 2022 es van generar unes 3.840 tones de matèria orgànica, que van ser tractades a la planta de compostatge.


La matèria orgànica està formada per restes de la preparació del menjar, restes sobrants de menjar i aliments en mal estat i restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.). Després de ser dipositat al contenidor marró, el material recollit és traslladat a la planta de compostatge comarcal on es realitza el tractament corresponent, que consisteix en la descomposició d’aquest residu controlant les condicions de temperatura, oxigen i humitat. Aquesta planta es caracteritza per la capacitat de tractar tant la matèria orgànica com els fangs procedents de les depuradores públiques.

Precisament el proper dissabte 13 de maig a les 11 del matí es durà a terme una visita guiada a la Planta de Compostatge de la Garrotxa, oberta a tothom. Les persones interessades en assistir-hi poden trucar al SIGMA al 972.27.48.71.


Així mateix, si durant la resta de l’any, alguna entitat o col·lectiu està interessat en visitar la Planta de Compostatge de la Garrotxa i conèixer de primera mà el procés de transformació de la matèria orgànica, pot sol·licitar-ho al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA- trucant al 972.27.48.71 o a través del web www.consorcisigma.org.