Select Page

Per accedir-hi és necessari identificar-se amb la mateixa targeta que obre els contenidors dels municipis. La deixalleria mòbil s’ha millorat a nivell visual i funcional, augmentant la capacitat de classificació dels residus.

Actualment a la Garrotxa hi ha 3 deixalleries mòbils que tenen com a objectiu ajudar als ciutadans a reciclar millor els seus residus i que fan aturada, de forma itinerant, pels diferents municipis de la comarca (a excepció d’Olot que té el seu propi servei).
Durant el mes de febrer i març des del Consell Comarcal de la Garrotxa s’ha dut a terme la renovació d’una de les tres deixalleries mòbils per tal d’actualitzar-la i fer-la més accessible i còmode per als ciutadans. En concret se n’ha millorat la imatge, amb una estètica renovada, i també la seva funcionalitat. Amb l’objectiu de reduir el nombre de residus que s’aboquen a les deixalleries mòbils sense classificar, s’ha augmentat la capacitat de classificació de residus de l’equipament. Així doncs s’han instal·lat nous contenidors correctament identificats per millorar la selecció de residus.
Seguint la línia de gestió dels residus que s’ha aplicat a la comarca, per poder accedir a la deixalleria mòbil serà necessari identificar-se amb la mateixa targeta que el ciutadà utilitza per obrir els seus contenidors. L’objectiu és continuar sumant per una millor recollida selectiva. Les millores aplicades a la deixalleria mòbil de la comarca permetran recollir selectivament els següents residus i sempre en petites quantitats: 


Residus perillosos: bateries, piles, oli mineral, filtres d’oli, fibrociment amb amiant,
tòners, agulles i punxants, radiografies, aerosols, dissolvents, reactius de laboratori, sòlids
i pastosos (pintures).
– RAEE’s: monitors i pantalles, làmpades i tubs fluorescents, petits aparells <50cm
(planxes, calculadores, màquines d’afaitar, torradores…), petits aparells d’informàtica i
telecomunicacions (telèfons mòbils, GPS…)
– Residus no perillosos: vidre pla, plàstic no envàs (mobles de jardí), ferralla i metalls,
roba, fustes, runes, pneumàtics, olis vegetals, cosmètics i medicaments, càpsules de cafè.


Per quantitats grans caldrà portar-ho a la deixalleria comarcal, ubicada a la Ctra. de les Feixes, d’Olot i per la recollida de voluminosos, recordar que els usuaris ja disposen d’un servei a banda de la deixalleria mòbil a través dels seus ajuntaments.
La deixalleria mòbil  anirà itinerant de forma rotativa per les Planes d’Hostoles, Maià de Montcal, Mieres, la Vall d’en Bas, Argelaguer, les Preses, Tortellà i Castellfollit de la Roca. Per consultar tots els horaris de la deixalleria mòbil de la comarca es pot consultar la pàgina
https://www.consorcisigma.org/horaris-deixalleries-mobils/
Des del Consell Comarcal, a través tècnics del Consorci Sigma, es preveu poder remodelar l’altra deixalleria mòbil comarcal al llarg d’aquest 2023