Select Page

L’Observatori de l’Autoconsum de l’Institut Català d’Energia ha actualitzat el registre d’instal·lacions d’autoconsum a data 31 d’agost.

En aquests 8 primers mesos, a la comarca de la Garrotxa s’han connectat 320 noves instal·lacions d’autoconsum, el que suposo més del triple de les que es van instal·lar durant tot l’any 2021. La nova potència, 3.872 kW és 4,5 vegades superior a la posada en funcionament durant el 2021. En total, a la Garrotxa actualment hi ha 517 instal·lacions d’autoconsum.

Actualment, es disposa d’una potència acumulada d’autoconsum de 5.733,3 kW, que generaran 7.166 MWh, el que equival al consum domèstic d’uns 2.400 habitatges.

Els mòduls fotovoltaics s’han instal·lat principalment a les cobertes d’habitatges unifamiliars, i en un percentatge més petit, a alguna indústria de la comarca. Les instal·lacions domèstiques solen tenir una potència al voltant dels 5 kW, mentre que a les industrials, les potències són més elevades.

Aquesta generació d’energia elèctrica renovable suposa només un 1,5% del consum elèctric de la comarca de l’any 2020, però és un primer pas en el camí cap a la transició energètica de la nostra comarca.

Més informació: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/mapes/