Fins al 16 de desembre de 2022, es podrà veure a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa l’exposició La imatge impresa en les cultures visuals de l’antifranquisme. Els anys de l’Assemblea de Catalunya, organitzada pel Memorial Democràtic de Catalunya.

L’exposició posa en relleu la importància de les arts i el conjunt de cultures visuals en la lluita contra la dictadura franquista i en l’avenç democràtic. Les imatges aplegades tenen en comú el fet que van prendre forma mitjançant la impressió gràfica, una qüestió que va ser decisiva en la seva popularització.

Les obres reproduïdes en l’exposició corresponen majoritàriament a produccions sorgides o editades a Catalunya, però també incorpora algunes de les propostes més interessants generades en altres zones ―País Valencià i Illes Balears― que van tenir una repercussió notable en el conjunt del territori.

Aquesta exposició, creada l’any 2021 per commemorar els cinquanta anys de la constitució de l’Assemblea de Catalunya, vol ser un reconeixement al conjunt de persones, grups, entitats i organitzacions de signe divers que van participar en les lluites per les llibertats individuals i col·lectives.

Bona part de les forces opositores al franquisme es van aplegar en l’Assemblea de Catalunya, fundada l’any 1971. Va ser als setanta, sobretot gràcies a l’ús de tècniques reprogràfiques diverses i a la utilització de distints suports i formats d’edició (gravats, cartells, llibres i revistes, caràtules de disc, etc.) que aquesta producció visual va arribar a capes àmplies de la població i va contribuir a promoure entre la ciutadania la percepció d’un marc de referències, valors i actituds aliens o contraris als de l’oficialitat establerta.