Select Page

El passat mes d’abril, la Diputació de Girona va comunicar al Consell Comarcal de la Garrotxa l’aprovació per Junta de Govern d’una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a ajuntaments i consells comarcals, dins del Programa de Fons Econòmic de caràcter extraordinari, destinades al finançament de serveis municipals i comarcals per a l’any 2022.

Concretament, el Consell Comarcal de la Garrotxa té consignats 43.863,64 euros per a la prestació de serveis públics o la promoció d’activitats de competència comarcal exercides com a delegades, i que s’apliquin pressupostàriament en operacions corrents (capítols I a IV).  Aquest finançament ha cobert despeses d’electricitat de l’ens comarcal i altres despeses corrents, així com la tasca de suport de personal auxiliar administratiu per a la gestió de beques de menjador escolar i transport.

Més informació a: www.ddgi.cat