Dijous, 21 de juliol en sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa, es va aprovar per unanimitat dels presents dels diferents grups comarcals (amb l’absència del conseller d’ERC, Alfred Cairó) l’acord marc i el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Beuda per a la futura implantació del Centre Integral de Gestió de Residus de la Garrotxa a les instal·lacions de l’actual abocador comarcal, ubicat al municipi de Beuda.

Es tracta d’un acord unànime que suposa un pas endavant per a la comarca en l’àmbit del tractament de la gestió dels residus sòlids. L’acord adoptat planteja una proposta innovadora i totalment alineada amb els requeriments actuals del tractament de residus, tant pel fet que suposarà el desmuntatge de l’actual abocador comarcal, com per l’aplicació de criteris de circularitat (recuperació de materials i disminució del rebuig final fins arribar a, pràcticament, el residu zero). Així, el projecte aprovat per tots els grups comarcals contempla el buidatge i recuperació de materials actualment dipositats a l’abocador comarcal del Clot de les Mules (en funcionament des de l’any 1989) i la renaturalització de l’espai un cop buidat definitivament l’abocador.

L’acord entre ambdues administracions també incorpora compromisos econòmics i d’auditories independents, per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més de la creació d’un Laboratori Verd de Transició, de difusió i investigació en l’àmbit del tractament de residus i la circularitat. Per tant, estem davant d’un acord de gran rellevància per al futur mediambiental de la comarca, i així ho van expressar els portaveus comarcals a les seves intervencions, que van valorar molt positivament la transparència del Consell Comarcal i l’activa participació que tant l’Ajuntament de Beuda com la ciutadania del municipi han tingut al llarg de procés d’elaboració dels compromisos.A més, el ple també va aprovar la delegació al Consell de Presidència de la sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció de 40 milions d’euros pel finançament del Centre Integral de Gestió de Residus, donada la transcendència i significació de l’actuació.

Més enllà dels punts relacionats amb aquest projecte, la sessió va incloure un elevat nombre de propostes que van passar a aprovació. Entre elles destaquen, en l’apartat d’Educació, l’acceptació amb condicions de la delegació de competències del Departament d’Educació del a Generalitat de Catalunya als Consells Comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, aprovada per l’Acord GOV/128/2021, de 31 d’agost. En aquest acord, la Generalitat de Catalunya delega als consells comarcals la gestió del servei de menjador escolar i transport escolar, perquè siguin gestionats per l’ens comarcal. Respecte a aquest acord de govern, el conseller d’Educació, Fèlix Castanyer, va recordar que el Consell Comarcal de la Garrotxa en cap cas té afany de gestió del servei de menjador escolar, sinó que el que fa és assumir una competència delegada, i fer-ho d’acord amb les normatives de servei i contractacions públiques. Per aquest motiu, el Consell Comarcal demana al Departament que a partir del curs 2023/2024, delegui el servei de menjador directament als ajuntaments i associacions de famílies que ja en fan la gestió a través d’un conveni amb el Consell Comarcal. Així, el Consell assumiria només aquells menjadors dels quals en fa la gestió directa.

Tots els grups comarcals van aprovar, unànimement, les mocions presentades en aquest ple. Una d’elles, en defensa dels jutjats de pau, davant l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia que actualment s’està tramitant al Congrés dels Diputats i que preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. La segona moció, també aprovada per unanimitat, impulsa la instal·lació de plaques Stolpersteine a la comarca, en record als deportats garrotxins als camps d’extermini. Es tracta de la instal·lació de llombardes com a record i rescabalament a les víctimes, i de difusió de la nostra tràgica història recents a les noves generacions.

Finalment, el conseller de Sistemes d’Informació, Bernat Sanz, va renunciar al seu càrrec de conseller per motius personals. Tots els portaveus van tenir paraules d’agraïment per al conseller que durant aquests tres anys ha treballat amb tarannà conciliador i en favor de la comarca.