Select Page

El mes de novembre de l’any 2019, el Jutjat d’Instrucció número 2 d’Olot va dictar una Interlocutòria procedint a l’obertura de judici oral, sol·licitat per l’acusació i el Ministeri Fiscal, pels delictes continuats d’injúries i calumnies contra funcionari públic, propagades amb publicitat,  previstos als articles 205 i següents, del Codi Penal, presumptament comesos per A. T. sobre la persona del llavors president del Consell Comarcal de la Garrotxa, el Sr. Joan Espona. La jutgessa instructora va trobar indicis suficients de responsabilitat penal de A. T. per delictes contra l’honor, arran de les declaracions que, de manera continuada i a diversos mitjans de comunicació, va fer en relació al procés d’ubicació del futur Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca.

El passat 20 d’abril, des del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i a través del Programa de Justícia Restaurativa, es va oferir al Sr. Espona la possibilitat d’assistir a un acte de mediació. El programa de Justícia Restaurativa és un servei ofert per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil en què, a través d’un procés confidencial de diàleg i comunicació conduït per un mediador imparcial, participen de forma voluntària les parts, amb l’objectiu fonamental d’aconseguir la reparació adequada del dany causat o sofert i la solució del conflicte des d’una perspectiva justa i equilibrada als interessos d’ambdues parts.

Aquest acte de mediació, al que A. T. també va accedir a participar, va tenir lloc el passat 5 de maig, a través de videotrucada. En el mateix, el Sr. Joan Espona, va demanar, com a única petició per finalitzar el procés penal i arribar a un acord entre les parts, que A. T. es retractés de les greus acusacions que va realitzar sobre la seva persona al llarg dels darrers anys. Concretament, les que tractaven al Sr. Espona de cacic i corrupte.

Malauradament, la mediació no va concloure amb èxit. Davant la impossibilitat de tancar el procés per aquesta via de conciliació, el procés judicial segueix el seu curs. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa lamentem profundament que s’hagi desaprofitat l’ocasió per tancar un tema que la pròpia realitat desmenteix les difamacions i injúries difoses.

Cal destacar que, malgrat la mediació no hagi finalitzat amb èxit, el Sr. Espona manté oberta aquesta via amistosa de resolució, sempre que la part contrària accedeixi a retractar-se de les acusacions anteriorment esmentades.

El procés judicial continuarà, si no hi ha cap novetat, amb la celebració de judici oral, previst pel proper mes de novembre.