Select Page

El Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya informa de les següents restriccions al trànsit previstes pels propers dies que afecten a diverses vies de la comarca, en concret, la C-37 i també la C-63. El detall de les restriccions és el següent:

 

RESTRICCIÓ C-37, Túnels de Bracons dies 28,29 i 30 de març de 2022

o   C-37, túnels de Bracons, des del PK 153+870 al 172+178, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a les 06:00 per neteja de voral, arquetes .

Es tallarà l’accés als túnels en ambdós sentits en horari nocturn, desviant el trànsit per la carretera secundària.

 

RESTRICCIÓ C-37, Túnels de Bracons previstes pel dia:

  • Dia 27 de març de 2022

o   C-37 des del PK 171+000 al 172+178,  restricció al carril dret en sentit Olot des de les 22:00 a les 06:00 – Per apedaçat d’aglomerat

Es farà un tall de carril amb pas altern.

  • Dia 31 de març de 2022

o   C-37 des del PK 172+178 al 171+000,  restricció al carril dret en sentit Vic des de les 22:00 a les 06:00 – Per apedaçat d’aglomerat

Es farà un tall de carril amb pas altern.

 

RESTRICCIÓ C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel dia, 30 de març de 2022

o   C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a 06:00, per neteja de voral.

Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària