Select Page
  • En una trobada celebrada a la Sala El Torín d’Olot, representants de diferents entitats de la comarca han explicat quines són les seves principals necessitats, accentuades en molts casos per la pandèmia.
  • A l’acte es presenta el nou web d’entitats de la Garrotxa, per facilitar el coneixement del teixit associatiu de la comarca a la ciutadania.

La Garrotxa és un territori que compta amb un teixit associatiu molt ampli. A la comarca, són aproximadament 300 les associacions actives que existeixen i que, a través del voluntariat i dels centenars de persones que en formen part, dediquen molts esforços a potenciar i donar vida a tot el territori. Aquest factor sumat a la riquesa del teixit associatiu -que és present en gairebé tots els àmbits: educatiu, cultural, social, esportiu, juvenil, mediambiental, etc, fa que a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es treballi per potenciar aquest sector i s’acompanyi a les entitats, per tal fomentar al màxim l’associacionisme.

La situació sanitària d’aquest darrer any i mig provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha fet que les necessitats de les entitats hagin canviat, així com també ha canviat la manera de relacionar-se entre elles i amb els tècnics de l’administració pública. Per valorar aquests canvis a nivell social i com estan influint a nivell associatiu, des del CASG es va posar en marxa una segona iniciativa (la primera es va fer l’any 2015) per recollir les necessitats actuals del teixit associatiu. Amb aquest objectiu, abans de l’estiu es van enviar més de 300 enquestes a les entitats de tota la comarca. L’objectiu de l’enquesta era consultar a les entitats quines eren les necessitats que, possiblement accentuades per la pandèmia, s’havien generat. Després d’analitzar les 65 respostes rebudes pel Consorci d’Acció Social, destaquen cinc blocs on les entitats dels diferents sectors coincideixen com els principals reptes pel seu funcionament i creixement: tràmits amb l’administració, obtenció de recursos pel seu finançament, fiscalitat, captació de nous socis i comunicació i difusió de la seva tasca i activitats.

A la sessió celebrada aquesta tarda a la Sala El Torín, que ha comptat amb la participació d’una important representació d’entitats de la comarca, aquestes han destacat les dificultats que han hagut d’afrontar per la pandèmia mundial (que en alguns casos ha provocat, fins i tot, la desaparició d’algunes entitats) i l’aturada d’activitats que ha suposat per a moltes entitats no poder reunir-se físicament. Fer front als protocols Covid-19 i fer-ho compatible amb la necessitat de moltes persones de relacionar-se i continuar teixint xarxa ha estat un dels reptes més importants en la vida de moltes entitats.

En relació a les propostes d’acompanyament i suport que les entitats han traslladat a les administracions públiques, destaca la necessitat de les entitats de disposar d’un calendari acurat de tràmits administratius, comptables i, en general, de gestions que han de tenir en compte aquestes entitats (autoritzacions, subvencions, etc…). La proposta de disposar d’un espai d’informació i mentoratge en temes jurídics, fiscals o financers, també ha estat una de les propostes que més consens ha generat. Disposar d’una assessoria externa especialitzada en aquests àmbits tan específics suposaria, segons les entitats, facilitar de manera important la seva gestió. Per últim, facilitar el relleu generacional de moltes entitats i facilitar eines de comunicació i creació de continguts han estat altres de les peticions més demandades a la trobada.

Els responsables del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a través del Servei d’Informació i Suport a les entitats (SISA), han recollit totes les propostes generades a la trobada per treballar a nivell intern en donar resposta a aquests reptes de futur de les entitats de la comarca, i poder així continuar al capdavant dels territoris de Catalunya amb un major teixit associatiu.

Finalment, a la trobada s’ha presentat la nova pàgina web d’entitats de la Garrotxa, www.entitatsgarrotxa.cat, més visual, actualitzada i amb informació més accessible per trobar totes les associacions de la comarca en un mateix espai.