Select Page

Ahir es va celebrar una nova sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa, en format telemàtic i retransmesa en directe. En aquesta sessió, el Consell Comarcal va aprovar una modificació de crèdit que inclou una partida de 125.719 euros destinats a la millora de camins. En concret, aquest nou finançament cobrirà en un noranta per cent el cost dels projectes d’arranjament i millora dels camins de Guitarriu a l’Orri i camí de Faja a Bassegoda (Sales de Llierca) i de Finestres (Mieres). La resta del cost serà cobert pels propis ajuntaments.

En l’àmbit de la conselleria de Medi Ambient, Salut Pública i Emergències, el conseller Jordi Cargol va exposar el resultat de l’estudi econòmic-financer del tractament i recollida de les deixalles. Aquest estudi preveu un increment del 5,93% dels costos de gestió i tractament i d’un 5,54% de la recollida de deixalles en proximitat per a l’any 2022. D’acord amb aquest estudi, es proposa augmentar la taxa un 5,78% en els municipis amb servei de disseminats i d’un 5,72% en municipis amb servei de nuclis. En aquest punt, els grups de la CUP i PSC van votar en contra i ERC es va abstenir.

En l’apartat d’emergències, es van aprovar els encàrrecs de gestió de diversos ajuntaments de la comarca per a l’assistència tècnica en matèria d’emergències i protecció civil, que prestarà el Consell Comarcal de la Garrotxa a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Aquests encàrrecs de gestió inclouen, entre altres funcions, revisar, mantenir i desplegar els plans de protecció civil municipals, redactar els plans d’autoprotecció dels edificis i esdeveniments municipals, participar en el centre de coordinació d’emergències de la Garrotxa, coordinar les actuacions amb la regió d’emergències de Girona, establir un sistema d’identificació i localització de les edificacions aïllades del municipi, integrat en el sistema d’emergències del Departament d’Interior o donar suport tècnic i administratiu a la Federació ADF de la comarca.

Dins aquesta conselleria, també destaca l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics per a l’any 2022. En aquest punt, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, va recordar que en aquests moments el servei l’està prestant una empresa de manera provisional, a l’espera de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

En relació a les funcions del Consell Comarcal en el marc de l’assistència als municipis, ahir es van aprovar diversos encàrrecs de gestió relacionats amb l’assistència tècnica en sistemes d’informació, per a l’Ajuntament de Besalú, l’assistència a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per a la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a l’escola bressol del municipi o l’encàrrec de gestió sol·licitat per l’Ajuntament de Montagut i Oix per la supervisió, direcció i anàlisi del procés de participació popular.

La cultura també va tenir el seu apartat a la sessió plenària d’ahir. La consellera de Turisme i Cultura, Gemma Canalias, va ser l’encarregada de presentar el punt de l’ordre del dia relacionat amb l’expedient per a la declaració del Parc Natural de Pedra Tosca, al municipi de Les Preses, com a Bé Cultural d’Interès Local. Es tracta d’una figura de protecció reservada a l’administració local i aplicable únicament als béns immobles, segons la Llei 9/1993, de Patrimoni cultural català. En el cas dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants, com en el cas de Les Preses, la competència en la declaració és del Consell Comarcal. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

Finalment, el grup comarcal de la CUP va presentar una moció per la millora en la gestió forestal dels boscos de la comarca, instant al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública a la realització d’un estudi de la situació dels boscos de la comarca que permeti planificar i actuar sobre el medi natural per, entre altres objectius, reduir el risc de grans incendis a la comarca. La moció va ser aprovada per tots els grups comarcals.