Des del Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya ens informen de les restriccions al trànsit a la C-37, Túnels de Bracons previstes pels dies:

5, 6 i 7 de juliol de 2021

C-37, túnels de Bracons, des del PK 153+870 al 172+178, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00h a les 06:00h, per neteja de panells, apedaçat local d’aglomerat, reparació de juntes de dilatació i correctius d’instal·lacions als túnels.

  • Es tallarà l’accés als túnels en ambdós sentits en horari nocturn, desviant el trànsit per la carretera secundària.