Select Page

El 10 de maig s’obren les preinscripcions per al PTT, que s’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen acreditada l’ESO.

El PTT va néixer i treballa amb una doble finalitat: ajudar a joves d’entre 16 i 21 anys a reincorporar-se a l’ensenyament reglat o acompanyar-los i ajudar-los a incorporar-se al món laboral, tot oferint una formació professional inicial estructurada en tres perfils:

  • Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restauració.
  • Auxiliar de comerç i atenció al públic.
  • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

Del 10 al 21 de maig s’obren les preinscripcions presencials. En cas d’estar-hi interessat és necessari dirigir-se al PTT Garrotxa que està situat a l’avinguda Sant Joan les Abadesses 20-22 d’Olot.

Pel que fa a la documentació, és necessari que els interessats portin i mostrin:

  • Original i fotocòpia del DNI | NIE | Passaport
  • Original i fotocòpia de la Targeta de la Seguretat Social o
  • Certificat d’estudis que acrediti els cursos realitzats a l’ESO

En el cas dels menors d’edat, també hauran de fer entrega de: Original i fotocòpia del llibre de família o similar i Original i fotocòpia del DNI | NIE | Passaport del pare, mare o tutor.

Per a més informació podeu contactar amb el PTT Garrotxa a través del telèfon 972 26 66 12 o el mòbil 648 88 06 94 així com els correus electrònics b7960003@xtec.cat o el ptt.garrotxa@gmail.com.

També podeu trobar més informació a pttgarrotxa.olot.cat o a través de les seves xarxes socials a Instagram i Twitter.