El Consell Comarcal de la Garrotxa, a través del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) ha presentat el nou model de deixalleria mòbil que es posarà en funcionament de manera itinerant pels municipis de la comarca. Es tracta d’un nou equipament mòbil, totalment informatitzat, que funciona a través de la identificació d’usuari i que disposa d’un sistema de pesatge i de recollida selectiva per poder triar i separar les diferents tipologies de residus.

Una altra novetat que presenta aquest nou model de deixalleria és la incorporació d’una zona d’atenció ciutadana, que comptarà permanentment amb un professional que assessorarà als ciutadans en la millora de la gestió de residus i en l’ús de la instal·lació. Aquest assessorament pretén informar i formar als ciutadans en la necessitat de reciclar de manera correcta, fent un ús òptim dels recursos que l’administració posa al seu abast per fer una gestió responsable dels residus.

Aquest nou model de deixalleria mòbil és el primer que es posa en funcionament a la comarca, sumant-se a les dues deixalleries que ja estaven desplegades al territori. Així, la comarca disposa de dues deixalleries fixes i dues de  mòbils gestionades pel Consell Comarcal de la Garrotxa, a més d’una deixalleria mòbil gestionada per l’Ajuntament d’Olot. Com a deixalleries fixes hi trobem la deixalleria comarcal, ubicada a la carretera  de les Feixes i que dona servei a tots els habitants de la comarca, i la deixalleria local, ubicada a Sant Feliu de Pallerols, que dona servei als veïns d’aquest municipi i la seva àrea d’influència. Pel que fa a les dues deixalleries mòbils, aquestes segueixen una ruta itinerant a partir d’un calendari aprovat a principis d’any amb els corresponents ajuntaments.

Amb l’entrada en servei de la nova deixalleria el que es pretén és acostar el servei, tant físicament com temporalment, als usuaris de la comarca i aconseguir una major recollida selectiva.

  • El reciclatge a la Garrotxa en xifres.

Encara amb dades de 2019, doncs l’Agència Catalana de Residus està tancant les dades de l’any 2020, la comarca de la Garrotxa va generar un total de 28.626 tones de residus, equivalents a una generació de 1,36 kg per habitant i dia, dels quals el 52% va ser recollida selectivament.

Les normatives vigents en relació a la gestió de residus estableixen els nivells de selecció, per l’any 2025, en un 55% com a mínim en relació a la recollida selectiva. El Consell Comarcal de la Garrotxa, a través del SIGMA, continua treballant per continuar complint amb els objectius marcats a nivell europeu. L’entrada en funcionament de la nova deixalleria mòbil, així com la posada en marxa dels nous sistemes de contenidors amb accés amb identificació dels usuaris són algunes de les estratègies que, a nivell comarcal, s’estan seguint per tal d’assolir els objectius i, alhora, respectar el medi ambient i la sostenibilitat del nostre territori. Cal recordar que l’any 2019, el municipi d’Argelaguer, que ja ha desplegat en la seva totalitat el nou model de recollida selectiva, va arribar al 80% de selecció de residus, superant amb escreix els mínims establerts per llei.