Select Page

Avui, 8 de març, es commemora el Dia Inernacional de les Dones. Un dia per reivindicar els drets de les dones i reclamar l’eradicació de les desigualtats encara vigents en tots els àmbits de la societat. Però cada dia és 8 de març, i cada dia hem de treballar tots, dones i homes, per assolir una societat justa, equilibrada i amb les mateixes oportunitats per a totes les persones.

L’Institut Català de les Dones aquest any ha volgut posar el focus en la corresponsabilitat, i des del Consell Comarcal de la Garrotxa volem fer-nos ressò d’aquesta campanya.  Durant el confinament domiciliari estricte (març-abril de 2020) les dones van manifestar en gairebé el 60% que eren elles les que s’ocupaven de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la seva presència en les ocupacions de primera línia era majoritària: 64% en venda de productes bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis socials, 84% en personal de residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i farmacèutic.

No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps pel que fa a la corresponsabilitat hagin estat afectats pel confinament, tot i que l’increment de la convivència d’homes i dones a les llars ho hauria d’haver facilitat. Els estereotips encara són ben arrelats i les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de filles i fills han recaigut majoritàriament sobre les dones. Això va en detriment de l’accés al treball de les dones, la seva carrera professional i del seu temps de lleure, que hauria de ser exactament igual d’important que el dels homes, i a més minva la salut de les dones i el seu benestar.

Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que els darrers anys hem assolit. La campanya “Dones i homes, corresponsables! #Som8deMarç #SomCorresponsables” vol conscienciar i denunciar aquesta realitat i així avançar en una cultura de pacte per a una corresponsabiltiat efectiva.

Manifest-8-M-2021