Select Page

Dijous, 14 de maig, a les 19h, es va celebrar el primer Ple de la història del Consell Comarcal de la Garrotxa realitzat per sistema de videoconferència. Degut a les mesures de confinament i protecció de la salut establertes per les autoritats sanitàries, i a l’empara de la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, la sessió plenària es va desenvolupar de manera virtual, oberta al públic i retransmesa en directe a través de Youtube,

Entre els punts que es van tractar en aquesta sessió destaca l’aprovació del conveni de delegació de l’exercici de la competència municipal del servei públic de recollida i custòdia d’animals domèstics amb els ajuntaments de Riudaura i Sales de Llierca, a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa.

A l’apartat d’assistència als municipis, es van aprovar catorze encàrrecs de gestió amb ajuntaments de la comarca. Deu d’aquests encàrrecs relatius a l’assistència tècnica en sistemes d’informació, és a dir, referents a rebre suport dels tècnics informàtics del Consell Comarcal de la Garrotxa en els seus consistoris, un encàrrec de gestió, de  l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, relatiu a la utilització de l’aplicació informàtica de gestió dels casals d’estiu, dos encàrrecs de gestió dels ajuntament de Tortellà i Castellfollit de la Roca, en relació a l’assistència tècnica comptable i pressupostària especialitzada i un darrer encàrrec de gestió, de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, per l’emissió d’informes tècnics i l’assessorament en matèria d’urbanisme. Aquests encàrrecs de gestió constaten la feina que, des del Consell Comarcal de la Garrotxa, s’està realitzant als municipis de la comarca per que aquests puguin prestar determinats serveis als seus ciutadans de manera eficient.

En l’àmbit d’Educació, la consellera Gemma Canalias ha explicat als consellers la  revisió d’ofici, per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, dels convenis amb les AMPA de l’Escola Bisaroques, Joan Roura, Malagrida, Pla de Dalt, Verntallat i Parvulari d’en Bas, per a la prestació del servei de menjador escolar i de declaració de la seva nul·litat. L’ens comarcal, l’any 2016, va aprovar un conveni amb aquestes associacions per a la prestació del servei menjador, amb una durada de quatre anys. Després de considerar que aquests convenis no s’ajusten a dret i segons dictamen de la Comissió Jurídica Assessora favorable a la revisió d’ofici dels convenis signats amb les AMPES, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha iniciat la revisió d’ofici per tal de declarar la nul·litat d’aquests convenis. Aquest punt s’ha aprovat amb l’abstenció del grup comarcal de la CUP i els vots en contra dels grups comarcals del PSC i d’ERC.

Entre els assumptes ordinaris de l’ordre del dia destaca l’aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2020 del conveni de 2013 mitjançant el qual es va establir un encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la realització d’actuacions en matèria de consum. Un any més, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha estat una de les que més consultes i reclamacions ha gestionat a tot el país, i per continuar desenvolupant aquesta tasca, la Generalitat de Catalunya financia aquest servei amb 64.911 euros, quantitat màxima segons els barems utilitzats per la Generalitat.

Com assumptes urgents, el ple del Consell Comarcal ha aprovat el conveni entre el Departament de Territori i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió de la mobilitat en transport públic en determinats àmbits amb baixa demanda o per atendre necessitats específiques en la comarca de la Garrotxa, en concret, es tracta de la prestació dels serveis de transport que es detallen a continuació:

– Servei de transport Olot- Batet – Olot

– Bus Polígons industrials de Beguda i Politger – prolongació a Montagut i- Tortellà

– Reforç Línia Olot- Santa Pau Mieres – Santa Pau – Olot

– Olot – Oix – Olot

– Olot – Riudaura – Olot

– Besalú – Beuda – Maià de Montcal – Moli d’en Llorenç – Besalú

– Hostalets – Can Trona – Joanetes – Sant Privat – La Pinya – Olot Hospital – Olot Estació

– Servei a la demanda nuclis de població petits.

El conseller comarcal de Territori, Mobilitat, Infraestructura i Energia, Jordi Güell, ha destacat que aquest encàrrec permet garantir aquests serveis, posats en qüestió l’any 2019 a causa que la Generalitat de Catalunya no havia garantit el seu finançament. També, la Generalitat, s’ha compromès a revisar i valorar el seu funcionament i adaptar-los a les noves necessitats que puguin sorgir.

Per últim, tots els grups comarcals han aprovat la moció per a l’impuls de la promoció dels productors de proximitat de la comarca de la Garrotxa i abastiment de necessitats alimentàries. Aquesta moció estableix el compromís del Consell Comarcal de la Garrotxa per a la promoció dels productors i artesans de la comarca de la Garrotxa i per a que, en casos de pandèmia o situacions de crisi, en els que els productors/artesans disposen de producte perible que no poden distribuir per raons de força major, pugui anar destinat a entitats socials per a cobrir les necessitats alimentàries de persones vulnerables.

En l’apartat de precs i preguntes, el conseller Lluís Riera, portaveu de la CUP, ha volgut llençar un missatge d’esperança després de setmanes molt complicades per la crisi sanitària del Covid-19 i ha agraït l’esforç de tots els treballadors i treballadores essencials que han prestat serveis durant aquests dos mesos de confinament. El portaveu del grup comarcal del PSC, Josep Guix, ha recordat que finalment s’ha aprovat la petició que es va formular des del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb el suport de tots els grups, per mantenir la realització de les proves dels cicles formatius de grau mitjà a Olot i s’ha sumat al reconeixement realitzat per portaveu de la CUP. Per últim, Miquel Reverter ha consultat sobre el procés de substitució del secretari del Consell Comarcal de la Garrotxa que presta servei a quatre municipis de la comarca, un procés que, com a respost el president del Consell Comarcal, Santi Reixach, està en marxa i també ha reconegut la feina i esforç dels treballadors essencials al territori de la Garrotxa durant aquestes setmanes d’estat d’alarma.

Pots accedir a la sessió plenària celebrada dijous, 14 de maig, a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=Q_CMclJZFxI