Select Page

A finals d’octubre, el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa va elaborar una enquesta destinada a joves de 12 a 30 anys. L’objectiu era aconseguir una radiografia de la realitat dels joves de la Garrotxa i recollir les principals necessitats sobre diferents aspectes transversals: formació, educació, habitatge, salut, mobilitat, cultura, ocupació… Una informació bàsica per a la elaboració del Pla Comarcal de Joventut i dels Plans Locals. Després d’una intensa campanya de difusió a través de les xarxes socials, reunions amb els joves, intervencions directes i altres accions per arribar al jovent de la comarca, el resultat final va ser la realització de 952 enquestes, una resposta notable per poder dissenyar noves polítiques de joventut o reforçar les existents d’acord amb les preocupacions reals dels més joves. Aquestes accions s’integraran al Pla Comarcal de Joventut i als Plans Locals de cada municipi.

El buidatge complet de les enquestes ho recollirà la diagnosi del Pla Comarcal de Joventut i dels Plans Locals, però de les respostes obtingudes entre els joves de la Garrotxa, els professionals del Servei de Joventut del Consell Comarcal destaquen les següents, que ajuden a obtenir un perfil de les principals motivacions i preocupacions dels joves de la Garrotxa:

  • Els joves veuen el seu futur a l’estranger. Més de la meitat dels enquestats els hi agradaria estudiar o treballar a fora del país.
  • Gairebé un 70% dels enquestats voldrien emprendre algun projecte personal, i prefereixen anar directament a les empreses a portar el CV.
  • Els joves dediquen el seu temps lliure a estar amb els amics i fer esports, per sobre de vídeojocs o navegar per internet.
  • El cotxe, el transport més usat dels joves per moure’s per la comarca. Menys del 20% utilitzen el transport públic.
  • Demanen més informació sobre efectivitat, emocions,  alimentació i nutrició. Continuen preferint els amics per informar-se sobre sexualitat.
  • La gran majoria dels enquestats han sigut testimoni d’assetjament o bullying. Les drogues i el tabac, un problema conscient entre els joves.
  • Demanen als Ajuntament que prioritzin polítiques de medi ambient i igualtat de gènere. I que se’ls escolti més, que s’estableixin més mecanismes de relació.
  • Les xarxes socials i els amics, les seves fonts per informar-se de les activitats que es fan al municipi.
  • Més de la meitat dels joves enquestats estan contents amb els serveis que se’ls ofereixen i la gran majoria valoren i fan ús dels espais joves municipals.
  • El jovent de la comarca és actiu, gairebé el 80% forma part d’alguna associació o entitat.

Cal destacar que aquestes respostes van ser obtingudes abans de l’aparició de la pandèmia del Covid-19, fet que els tècnics valoren, doncs aquest fet podria influir en algunes respostes, sobretot en aquelles relacionades amb la salut.

Adjuntem dues infografies: la primera, és el resultat total de l’enquesta, basada en el total de les 952 respostes; i la segona infografia, correspon a la franja majors de 16 anys, diferenciant les preguntes sobre “treball i estudis postobligatoris”, atès que aquestes pràcticament les podien respondre els joves a partir d’aquesta edat.

Infografia enquesta jove 2019-2020 Garrotxa

Infografia enquesta jove +16 Garrotxa 2019-2020