Select Page

El passat divendres, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va iniciar l’enviament, als consells comarcals, de les targetes moneder per a les ajudes de les beques menjador per a les famílies beneficiàries. En total, a tota Catalunya s’han repartit 144.000 targetes, per les quals el Departament destinarà una primera inversió de 6 milions d’euros, ampliables en funció de la prolongació del tancament dels centres escolars com a mesura per a la prevenció i el control de la infecció pel COVID-19.

A la Garrotxa, les targetes moneder van arribar dilluns. El Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, coordinat amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, han posat en marxa avui dimarts i fins dijous el repartiment de les 1400 targetes moneder que corresponen a unes 900 famílies de la comarca. Aquestes targetes tenen com objectiu garantir als menors beneficiaris d’ajuts de menjador en els nivells educatius de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria la continuïtat d’aquests ajuts durant el temps que els centres educatius romanguin tancats, i estan destinades a l’adquisició d’aliments. El mateix objectiu en relació als infants i adolescents beneficiaris dels serveis d’àpats dels centres oberts i serveis d’intervenció socio-educativa.

En el cas d’Olot, el repartiment d’aquestes targetes es centralitza al pavelló firal, un espai que garanteix el lliurament amb totes les garanties sanitàries. El procediment d’entrega s’inicia  quan  les  famílies  beneficiàries  reben  un  SMS amb el dia i hora concret de recollida. En el moment de la cita, només podrà accedir al pavelló una persona per família (que obligatòriament ha de ser el pare, la mare o el/la tutor/a legal del menor) que serà qui reculli la targeta moneder.

A la resta de la comarca, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha fet arribar les targetes als municipis i seran els propis consistoris els encarregats de lliurar les targetes a les famílies beneficiàries.