Select Page

El 9 d’octubre de l’any passat, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va publicar la resolució TSF/2690/2019, que regulava la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d’ocupació juvenil. Aquesta nova convocatòria ha permès prorrogar la contractació del tècnic referent d’ocupació juvenil fins a finals d’aquest any 2020.

Les funcions principals del Referent d’ocupació juvenil són, per una banda, l’atenció directa a les persones joves a través de la informació, l’orientació i l’acompanyament en la continuïtat formativa i la transició al món laboral. I per altra banda, la coordinació amb els diferents agents del territori en els àmbits de l’educació, benestar social i salut, tant per donar suport als professionals dels diferents serveis, com per establir acords, col·laboracions, protocols i derivacions dels casos.

Durant l’any 2019, aquest tècnic ha atès un total de 204 joves, que s’han adreçat al referent d’ocupació en els diversos espais on intervé, com ara, l’Oficina Jove de la Garrotxa L’Ideal, l’Àrea d’Ocupació Mas les Mates de DinàmiG i el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Els joves interessats en accedir als serveis  que ofereix el Programa referent d’ocupació juvenil poden posar-se en contacte amb el tècnic, Àngel Serrat, a través del telèfon 679 569 857 o de l’adreça de correu aserrat@garrotxa.cat.

Aquest programa, impulsat per la Generalitat de Catalunya, està coordinat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil a través de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil

Projecte finançat per: