Select Page

El Centre de Control de Carreteres de la Generalitat de Catalunya  informa de la restricció al trànsit a la C-63, Túnel de Sant Esteve d’en Bas prevista pel:

Dijous 14 de novembre de 2019.

C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a 06:00, per manteniment i neteja del voral, voreres i arquetes.

Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària.