Select Page

Ahir dimecres 15 de maig es va celebrar la darrera sessió plenària ordinària de l’actual mandat. Una sessió on tots els punts es van aprovar per unanimitat. Entre d’altres, es va aprovar una modificació de crèdit que es centra en una transferència de partides relacionades amb la recollida de residus, l’acceptació de l’encàrrec de gestió dels ajuntaments de Sant Jaume de Llierca i Santa Pau per a l’assistència tècnica en urbanisme i, entre d’altres, l’assumpció, per part de Dinàmig de la coordinació de la Xarxa de Senders d’Itinerànnia.

També en l’àmbit econòmic, es van aprovar les transferències al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (529.499,98 euros), al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (510.444,87 euros), al Consorci de l’Alta Garrotxa (8.453,75 euros) i al Consorci Dinàmig (67.558,90 euros) per a l’any 2019.

En l’apartat de personal, s’aprovà la modificació de la plantilla orgànica, reorganitzant diferents serveis i algunes places de l’estructura administrativa del Consell Comarcal. Així mateix, també es va aprovar l’ampliació de jornada del tècnic arquitecte, per donar resposta a les necessitats de diversos municipis de la Garrotxa en l’àmbit urbanístic.

La consellera d’Educació i Joventut, Mar Roca, va exposar els detalls dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de Les Planes d’Hostoles i Riudaura, per a la gestió del servei de menjador escolar de les escoles públiques d’ambdós municipis. Aquests convenis permetran que siguin els ajuntaments interessants els gestors dels menjadors escolars dels seus municipis. En aquest punt, el president del Consell, Joan Espona, va manifestar la voluntat de l’ens de donar cobertura als ajuntaments que vulguin gestionar aquest menjador de cares al curs vinent, però va recordar que aquests convenis no podran anar més enllà del curs 2019-2020 i que haurà de ser el Departament d’Ensenyament qui reguli i doni una resposta definitiva al futur de la gestió dels menjadors.

En l’àmbit de medi ambient i salut pública, la sessió plenària d’ahir va incloure una sèrie de temes tècnics. Entre aquests temes s’inclou l’encàrrec de gestió i aprovació del corresponent conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Santa Pau per a l’emissió d’informes tècnics i per a l’assessorament en matèria d’activitats, l’encàrrec de gestió i aprovació de conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Argelaguer per a la redacció de l’avaluació ambiental estratègica de la modificació del POUM del municipi o l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts per al seguiment i control del servei de jardineria del municipi.

Un altre aspecte important va ser l’aprovació del conveni relatiu a la gestió, liquidació i justificació conjunta de l’impost sobre les estades en establiments turístics als municipis de Montagut i Oix, Olot, Vall d’en Bas, Vall de Bianya, Santa Pau, Besalú, Les Planes d’Hostoles i St. Feliu de Pallerols. Aquest conveni permetrà que el Consell Comarcal de la Garrotxa pugui rebre i justificar el conjunt de la recaptació de l’impost d’estades turístiques de la comarca en el marc d’una estratègia conjunta de turisme avalada pel Consell d’Alcaldes i el sector privat vinculat amb els serveis turístics de la Garrotxa.

Finalment es va aprovar l’assistència en matèria d’accions de dinamització social i també de participació popular al municipi de Mieres. El president del Consell Comarcal, Joan Espona, va destacar el paper del Consell Comarcal de la Garrotxa com a òrgan d’assistència als municipis, doncs es constata el progressiu augment de la demanda per part dels consistoris.

Finalment, Núria Zambrano, consellera comarcal de Consum, va aprofitar l’aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2019 del conveni entre l’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal per a la realització d’actuació en matèria de Consum a través de l’Oficina de la Garrotxa per posar en valor la feina que es fa des del Consell Comarcal en defensa dels consumidors garrotxins. Tots els grups polítics van voler manifestar l’agraïment i reconeixement als tècnics de l’Oficina Comarcal pel seu bon funcionament i excel·lent servei que s’ofereix.

A l’apartat de mocions, van ser dues les presentades conjuntament per tots els grups polítics. La primera, per reclamar a la Generalitat de Catalunya l’aprovació d’un pla plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya, similar a l’antic Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb la finalitat de finançar la millora de les obres, serveis i infraestructures municipals. La segona moció aprovada, relacionada amb la mobilitat sostenible, sol·licita a la Generalitat de Catalunya i a les instàncies competents l’establiment d’un corredor de proves pel vehicle autònom i connectat entre Barcelona i Olot per Girona. Els membres del plenari van acordar conjuntament sol·licitar a la Generalitat establir aquesta ruta Barcelona-Olot per Girona com a banc de proves per al desenvolupament d’un sistema de mobilitat elèctrica amb vehicles sense conductor. Aquest seria un pas decisiu per a la comarca, en l’àmbit de la mobilitat sostenible, com ja s’està demostrant en altres països com Anglaterra o Alemanya.

Aquesta sessió plenària ordinària tanca el cicle de plenaris ordinaris d’aquest mandat 2015 -2019. Al torn de precs i preguntes, els diversos grups polítics van volen prendre la paraula per fer balanç d’aquests quatre anys de mandat i per plantejar reptes de futur. Va tancar la sessió el president, Joan Espona, que va aprofitar l’ocasió per agrair als consellers i conselleres la seva feina, el seu esperit constructiu i el bon fer que ha impregnat aquest mandat.