Select Page

Des del Centre de Control de Carreteres ens informen de la restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:

Dimecres, 10 d’abril,

o    C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a les 06:00, per neteja de vorals, voreres i arquetes i manteniment preventiu de les instal·lacions del túnel.

Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària