Select Page

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ha estat mereixedor del premi Aliança d’hospitals Els Quatre Gats a l’atenció integrada amb lideratge social. És un reconeixement a la tasca realitzada pel Consorci amb el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària.

El Pla de Govern de la Generalitat (2013-2016) va posar de manifest la necessitat d’adaptar el model d’atenció assistencial als canvis experimentats els últims anys per la societat catalana. Des de l’esperança de vida més elevada de la població de Catalunya, l’increment del nombre de persones en situació de vulnerabilitat social (ciutadans amb malalties cròniques i situacions de complexitat que els generen discapacitat i dependència i, per tant, que necessiten ser cuidades per les seves famílies i pels professionals de la salut i dels serveis socials) i l’evidència contrastada que l’atenció social i la sanitària que es realitzen de manera coordinada, sinèrgica i sense duplicitats entre els dos àmbits constitueixen la forma més efectiva, eficient, sostenible i satisfactòria d’atendre les persones, especialment les més vulnerables.

D’acord amb aquests objectius, es va configurar el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis socials i sanitaris (PIAISS) que es crea el 3 de setembre de 2013 amb l’objectiu de promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, capaç de donar resposta a les seves necessitats.

La Garrotxa, l’any 1996, ja va començar a treballar amb els primers convenis de col·laboració entre salut i serveis socials per poder atendre integradament l’atenció de les persones en situació de complexitat social i sanitària. I fins a l’aprovació del PIAISS va desenvolupar diferents projectes d’integració.

Amb l’aprovació del PIAISS, a la Garrotxa es va veure l’oportunitat d’avançar en el model col·laboratiu. Va ser el dia 3 de juliol de 2014 quan es crea l’òrgan de governança de la Garrotxa, format per l’Alcalde d’Olot, el President Consell Comarcal de la Garrotxa, el Gerent de la regió sanitària de Girona del Departament de Salut, la Directora Territorial a Girona del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, el Gerent territorial de Girona de l’ Institut Català de Salut i del Institut d’Assistència Sanitària, el Gerent de l’ Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Director del PIAISS. En el projecte hi ha participat més de 50 persones de l’àmbit social i sanitària de la comarca, treballant intensament temes sobre l’atenció primària, atenció domiciliària i de salut mental.

Aquest projecte és el que ha fet que la Fundació Avedis Donabedian atorgui aquest vespre al Consorci d’Acció Social un dels premis a la qualitat. En concret el premi Aliança d’hospitals Els Quatre Gats per a una iniciativa d’atenció integrada amb lideratge social. La distinció té per objectiu reconèixer la feina de les organitzacions que ofereixen atenció social promovent la participació d’algun nivell del sistema de salut per millorar l’efectivitat i la seguretat en la prestació de l’atenció a la persona i que desenvolupen en el seu dia a dia activitats per a la millora continuada de la qualitat assistencial.

La Fundación Avedis Donabedian va crear l’any 1989 els Premis Avedis Donabedian a la Qualitat a les institucions sanitàries per tal de reconèixer aspectes de la qualitat dels centres i marcar les tendències de desenvolupament futur de les diferents àrees.

Per a més informació dels premis Avedis Donabedian2019 consulteu www.fadq.org