Select Page

DinàmiG impulsa el projecte singulars “Seguim” adreçat als joves d’entre 16 i 29 anys de la comarca de la Garrotxa. Per formar-ne part cal que no estiguin estudiant ni treballant en el moment d’entrar al programa i que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats a la OTG.

Els participants realitzaran una formació professionalitzadora d’operari industrial de 200 hores (aprendran coneixements bàsics d’operari industrial agrupant mòduls de manipulació, acabats i maneig d’eines manuals, emmagatzematge i manipulació de càrregues, prevenció de riscos laborals o TIC entre d’altres continguts). Finalitzada la formació, el projecte permet la realització de pràctiques no laborals en empreses, així com la contractació subvencionada del SMI dels joves durant 6 mesos.

El projecte Singulars s’inclou el marc de la Iniciativa Juvenil promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu, que engloba els anteriors convocatòries de programes de joves en una de sola.

L’objectiu del Projecte Singulars és la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu dels participants. El projecte consta d’accions de d’orientació/tutorització dels joves, formació professionalitzadora, possibilitat de pràctiques no laborals en entorn productiu i posterior inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu reglat.

Per més informació i consultes:

Àrea d’Ocupació – Mas les Mates (C. Mestre Falla, 47) – 972 26 78 12

Termini d’inscripcions: 21 de desembre a les 14h.