Select Page

En el Ple del Consell Comarcal celebrat ahir, 19 d’octubre, d’entre els temes tractats, destaca l’aprovació inicial del Programa de gestió de residus municipals de la Garrotxa 2018-2023. Es tracta de la quarta revisió del programa, la primera redacció del qual es va realitzar l’any 1995, fruit de l’evolució de la visió pública en la gestió dels residus i dels objectius establerts al PRECAT 2020 (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020) i al Paquet d’Economia Circular establert per la Unió Europea, que estableix per l’any 2030 el compliment d’una sèrie de fites lligades a la gestió dels residus, com són: reduir a la meitat el malbaratament alimentari, recuperar el 65% dels residus municipals, recuperar el 75% dels residus d’envasos i reduir el dipòsit en abocadors de residus a un màxim del 10%. En aquesta línia, el nou programa estableix la necessitat d’avançar i establir infraestructures de gestió de residus evolucionades, com és en el cas de la Garrotxa, el Centre de Gestió de Residus a Sant Jaume de Llierca.

Els objectius establerts per la UE i el PRECAT obliguen a recuperar de materials reutilitzables de residus fins el 50% del material el 2020 i fins el 60% el 2030. Actualment la comarca està recuperant en el seu conjunt el 37,62% (índex de recollida selectiva neta). Per poder complir amb els objectius marcats, el programa preveu una millora substancial en tres aspectes de la gestió:

– Les recollides: per poder definir els nous sistemes de recollida es van dur a terme proves pilot de recollida de residus a quatre punts de la comarca, que han posat de relleu tant els rendiments dels models com els seu costos. Amb els resultats obtinguts i amb l’acord del Consell d’Alcaldes, el programa preveu que a la Garrotxa puguin conviure dos models de recollida: la recollida en contenidors tancats, ús de targeta i bosses amb codi de barres i la recollida porta a porta.

– Les deixalleries: és un aspecte que el programa preveu desenvolupar, millorant la recollida i gestió dels materials dipositats.

– La fiscalitat: el programa opta per un canvi substancial en el model de cobrament de les taxes de residus. Es preveu l’establiment d’un sistema de costos en funció de l’ús i de la participació en la selecció dels residus, de forma que els ciutadans que no participin en la selecció tinguin preus diferencials més alts en les taxes de gestió de residus.

Com va destacar el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona “reciclar no pot ser una opció per als ciutadans, és una necessitat per protegir el medi ambient. La Garrotxa és la comarca que encapçala la recollida selectiva a la demarcació de Girona. Anem pel bon camí, però s’ha de continuar avançant per assolir els objectius marcats per la Unió Europea”.

Els canvis que proposa el nou Programa de gestió de residus municipals no seran immediats, ja que en algun dels àmbits fixats es requereix un període de prova i adequació. Les properes proves pilot en relació a la gestió dels costos es realitzaran als municipis de Santa Pau i Argelaguer.

El Programa de gestió de residus municipals de la Garrotxa 2018-2023 es va aprovar amb l’abstenció del grup PSC, el vot en contra de la CUP i el vot a favor d’ERC.

En l’àmbit de la gestió econòmica, la consellera Fina Surina va proposar l’aprovació de diverses modificacions d’ordenances fiscals, com són la reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa, la reguladora de la taxa de tractament de residus d’activitats assimilables a residus municipals al dipòsit controlat de residus municipals de la Garrotxa o la reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics, entre altres.

També es va aprovar per unanimitat l’estudi econòmic-financer de la gestió, tractament i recollida de deixalles per a l’any 2019, realitzat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), que recomana un increment per municipi d’entre un 2,23% i un 2,75% dels costos per a l’any 2019. Bàsicament aquest increment és degut a l’obligació que tenen els municipis de pagar el cànon d’entrada a l’abocador, establert per l’Agència de Residus de Catalunya. De nou, el president del Consell Comarcal va fer palesa la necessitat de disposar a la comarca d’un centre de gestió de residus, que permetrà frenar l’increment dels costos de tractament.

La consellera d’Educació i Joventut, Mar Roca, va exposar la necessitat de modificació del contracte administratiu per a la gestió del servei de transport escolar dels centres educatius de la comarca de la Garrotxa per al curs 2018-2019. Aquesta modificació, aprovada per unanimitat, inclou variacions en el recorregut d’algunes rutes de transport escolar, la creació de tres noves rutes i l’ampliació de places a les rutes Oix-Montcos i Verntallat-Sant Esteve d’en Bas.

Per últim, a l’apartat de precs i preguntes, entre d’altres qüestions, el portaveu del grup socialista, Josep Guix, va demanar més ajuts per continuar realitzant la neteja de les lleres dels rius, sobretot per evitar problemes en episodis de pluges intenses. Raül Massanella, portaveu de la CUP, va demanar aprofundir en la política forestal de la comarca i Narcís Feixas, portaveu d’ERC va felicitar públicament el Club Patinatge Artístic d’Olot pel Campionat del Món guanyat el darrer cap de setmana i per la tasca de promoció de l’esport femení que realitza aquesta entitat. A aquesta felicitació es van sumar tots els membres del plenari. Finalment, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, va tenir un record per a la família de Sant Joan les Fonts que va patir, fa quinze dies, la pèrdua d’un familiar víctima de la violència masclista.