La conselleria de Medi Ambient i Salut Pública ha ocupat gran part de la sessió plenària celebrada ahir al Consell Comarcal de la Garrotxa. Entre d’altres punts, s’han aprovat els encàrrecs de gestió amb 17 ajuntaments de la comarca per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus en el marc de la subvenció per a projectes de reutilització de residus municipals. Les actuacions incloses en aquest encàrrec aniran destinades a la reducció de la producció de residus i actuacions a les escoles encaminades a conscienciar als alumnes sobre la necessitat d’evitar el malbaratament alimentari.

També s’han aprovat diversos encàrrecs de gestió i delegacions, com és la delegació que realitza l’Ajuntament de Santa Pau al Consell Comarcal per dur a terme serveis de protecció civil i emergències o l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de la Vall de Bianya al Consell Comarcal per a la redacció de plecs tècnics i valoracions de pliques en àmbits com el manteniment de camins i vies rurals.

En aquest ple també ha estat aprovada l’execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació la gestió dels residus en proximitat de la Garrotxa. Aquesta sentència posa fi al procediment contenciós-administratiu iniciat l’any 2015 arran de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va atorgar la gestió a l’empresa que va quedar en segona posició a la licitació, Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència ferma, anul·la la resolució del tribunal administratiu i considera que la licitació duta a terme pel Consell Comarcal va ser correcta, i estableix la restitució de la situació derivada de la licitació. Per tant, l’empresa Anfruns-Garriga, SL, d’acord amb la sentència, tornarà a prestar els serveis de gestió de residus en proximitat a la comarca.

Per últim, en relació al Medi Ambient, destaca la renovació del conveni de col·laboració, signat inicialment a finals de 2015, entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la gestió conjunta de les infraestructures de tractament de residus implantades en els seus territoris.

En aquest ple també s’ha aprovat una proposta de modificació de crèdit, on destaca l’atorgament d’una subvenció de la Diputació de Girona per un import de 30.000 euros destinats al finançament de les obres del dipòsit controlat de residus comarcal i s’inclou la proposta de cooperació entre diferents ajuntaments de la comarca per a la redacció d’un estudi per a la implantació d’un sistema de lectors de matrícules als seus termes municipals. Aquesta modificació de crèdit també preveu un increment de partida per cobrir les millores de les condicions laborals dels treballadors del Consell, recollides a l’acord regulador vigent 2018-2020, i els increments salarials establerts a la Llei de Pressupostos Generals.

En relació a la conselleria comarcal de Promoció Econòmica i Turisme, ha estat aprovada la proposta de modificació del conveni entre el Consorci de l’Alta Garrotxa i el Consell Comarcal, que regula l’encàrrec de gestió de neteja i manteniment de camins i senders de l’Alta Garrotxa, per a l’any 2018. La modificació inclou el manteniment de sis nous itineraris dels veïnats de l’Alta Garrotxa enllaçats a la xarxa de senderes Itinerànnia, que suposen un cost de 1.400 euros addicionals.

Finalment, per unanimitat ha estat aprovada una moció de suport a la Associació de Familiars de Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) de la Garrotxa, creada el passat mes de febrer.