Select Page

La Fundació Maria Rosa Sans obre la convocatòria de les beques per impulsar la formació dels joves de la Garrotxa

La subvenció, adreçada als estudiants garrotxins, permet que joves amb limitacions econòmiques puguin accedir a estudis universitaris

La fundació Maria Rosa Sans treballa per promoure la igualtat d’oportunitats a través de la formació i la promoció de l’autonomia personal donant suport als joves amb talent

31 de maig de 2018.- La Fundació Maria Rosa Sans que té com a objectiu donar suport econòmic a estudiants amb recursos limitats que inicien estudis universitaris, ha obert la convocatòria per atorgar la beca per al curs 2018-19. L’ajut finançarà les despeses de matrícula i taxes obligatòries així com l’allotjament, la manutenció, els desplaçaments i el material docent durant el període lectiu fins a un màxim de 10.000 euros per alumne i any. Per garantir i afavorir el creixement i desenvolupament dels joves, la beca serà renovable anualment fins a la finalització dels estudis tenint en compte els resultats acadèmics i la situació econòmica de la unitat familiar.

La subvenció s’adreça als instituts i centres d’ensenyament secundari de La Garrotxa i l’institut d’Amer (La Selva). Els criteris que se seguiran per a la concessió de les beques contemplen la capacitat d’aprenentatge de l’alumne, basat en l’expedient acadèmic i la situació econòmica de la unitat familiar.

Bases de la convocatòria

Per optar a la concessió de la beca, els sol·licitants han d’estar empadronats o haver estat empadronats a la comarca de La Garrotxa els dos últims anys, ser estudiants de segon curs de batxillerat o de segon curs de cicles formatius de grau superior i haver obtingut una nota mitjana de 8 sobre 10 en l’expedient acadèmic en finalitzar els estudis. En el cas dels alumnes menors d’edat, hauran d’estar autoritzats pels seus tutors legals.

Per determinar l’import individual de cadascuna de les beques, la fundació tindrà en compte les despeses de matrícula i taxes obligatòries així com les despeses d’allotjament, manutenció, desplaçaments i material docent durant el període lectiu. Els estudiants disposen de 30 dies naturals per fer arribar la sol·licitud a la secretaria del centre on cursin els estudis.

Sobre la Fundació Maria Rosa Sans

La Fundació Maria Rosa Sans Tintó neix amb la finalitat de promoure la igualtat d’oportunitats, afavorir el creixement i el desenvolupament de les persones a través de la formació i promoció de l’autonomia personal. La institució treballa amb la finalitat d’ajudar a joves amb talent i capacitats, que per la seva situació familiar i econòmica no disposen de recursos suficients per iniciar els estudis en l’àmbit universitari.

Bases_Convocatoria_Beques_FMRS_2018