Select Page

El Centre de Control de Carreteres informa de la restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:

  • Dijous, 24 de maig de 2018

o    C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 08:00 a 17:00, per manteniment correctiu DOMO costat Girona i preventiu CO’s i extintors del túnel.

  • Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària