Select Page

FAADA és una entitat sense ànim de lucre, col·laboradora de la Generalitat de Catalunya. Per setè any posa en funcionament la campanya “Sóc responsable” per tal d’identificar i esterilitzar animals de companyia a preus reduïts, del 5 de febrer al 5 de maig.

Objectius

  • Identificar i esterilitzar el màxim nombre d’animals.
  • Informar de l’obligació legal d’identificar els animals, amb el microxip i la xapa corresponents, i de registrar-los al cens municipal.
  • Explicar els avantatges d’esterilitzar els animals tant per ells, com per les persones.
  • Reduir l’abandonament.

Requisits per a la inscripció:

Us hi podeu inscriure totes les persones que tingueu gos, gat i/o fura a qualsevol població de Catalunya. Fora de Catalunya fem difusió d’altres campanyes a http://soyresponsable.org. Cal tenir en compte que els preus de campanya són per animals sans.

El gos, gat i/o fura ha d’ estar identificat amb microxip -segons preveu el Decret 2/2008 de protecció dels animals  de Catalunya-, i en cas que no ho estigui, serà requisit indispensable posar-li el microxip en la campanya.

Inscripció:

Entreu al web http://socresponsable.org/formulario-inscripcion i gestioneu la vostra inscripció.