Dimecres 8 de novembre, el Consell Comarcal de la Garrotxa atura la seva activitat institucional, oferint serveis mínims. En relació als serveis de transport escolar i el servei de menjador escolar de la comarca, funcionaran de la següent manera:

– Servei de transport i menjador escolar per als alumnes d’infantil i primària: Tots els serveis per a aquests alumnes funcionaran amb normalitat.

– Servei de transport i menjador escolar per als alumnes de secundària i estudis post-obligatoris: Es suspenen tots els serveis.

Per tant, en relació al transport escolar, les diferents línies d’autobusos dels alumnes d’infantil i primària sortiran aquest dimecres a l’hora prevista i realitzaran les rutes habituals. En canvi, els serveis per als alumnes de secundària i estudis post-obligatoris queden suspesos durant tota la jornada del 8 de novembre.

En relació al servei de menjador escolar, per garantir la seguretat en l’horari de menjador escolar, cada centre d’infantil i primària haurà de disposar, com a mínim, d’un terç del personal habitual. En canvi, el servei de menjador escolar per als alumnes de secundària i estudis post-obligatoris quedarà suspès.