Select Page

Els propers dies 30 i 31 d’octubre i 2 de novembre estan previstes les següents restriccions al trànsit a la C-37, Túnels de Bracons:

  • Dies 30 i 31 d’octubre de 2017:

Tall dels carrils d’incorporació i rotonda de Torelló, des del PK 153+870 al 154+000. Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a les 18:00, per capa d’aglomerat i treballs de senyalització horitzontal

Tall de carril amb pas altern

 

  • Dia 2 de novembre de 2017:

Tall del carril dret en sentit Vic des del PK 171+309 al 170+441. Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a 18:00, per apedaçat local de l’aglomerat.