Select Page
Els dies 25, 26 i 27 d’octubre estan previstes les següents restriccions al trànsit a la C-37, Túnels de Bracons:

Dies 25 i 26 d’octubre de 2017:

o    Tall dels carrils dret i esquerre en ambdós sentits des del PK 152+500 al 154+500. Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a les 18:00, per capa d’aglomerat

Tall de carril amb pas altern

o    Tall dels carrils dret i esquerre en ambdós sentits des del PK 152+500 al 159+690. Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a les 18:00, per treballs de senyalització horitzonta

Tall amb senyalització mòbil
Dia 27 d’octubre de 2017:

o    Tall dels carrils dret i esquerre en ambdós sentits des del PK 152+500 al 154+500. Els treballs es realitzaran des de les 10:00 a les 15:00, per capa d’aglomerat.

Tall de carril amb pas altern

o    Tall dels carrils dret i esquerre en ambdós sentits des del PK 152+500 al 159+690. Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a les 15:00, per treballs de senyalització horitzontal

Tall amb senyalització mòbil

o    Tall del carril dret en sentit Vic des del PK 171+309 al 170+441. Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a 12:00, per apedaçat local de l’aglomerat.