Select Page

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha destinat per a aquest curs 2017/2018 un 18% més de recursos a les beques menjador per les famílies i alumnes que compleixin els requisits econòmics i socials, o bé, els criteris de desplaçament respecte al seu centre escolar. Si durant el curs 2016/2017 els ajuts van suposar un import d’aproximadament mig milió d’euros, aquest curs 2017/2018, es preveu un increment al voltant dels 90.000 euros respecte al curs passat.

Durant el període de sol·licituds, la passada primavera, el Consell Comarcal de la Garrotxa va rebre un total 1.070 demandes d’ajut, de les que un 81% han estat concedides i més de la meitat dels alumnes sol·licitants, concretament 568, rebran el 100% de l’ajuda. La resta de sol·licituds acceptades (288) rebran un finançament del 50% del cost del servei menjador. Així, les sol·licituds denegades han baixat considerablement en relació al curs anterior, com a resultat de l’augment de pressupost i d’una millor distribució dels recursos, sol·licitada pels consells comarcals, òrgans gestors d’aquestes beques.

Al marge del sistema de beques i ajuts, el Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona 11 menjadors escolars de la comarca, entre ells el menjador de l’Escola de Finestres, del municipi de Mieres, que s’ha incorporat aquest any. La priorització dels productes locals, una alimentació sana i equilibrada i l’educació dels alumnes en els hàbits alimentaris i d’higiene buco-dental continuaran caracteritzant la prestació del servei de menjador escolar a la nostra comarca.

Respecte al transport escolar, es mantenen les 31 rutes escolars establertes el curs passat i seran 1059 els alumnes que seran transportats cada dia des dels seus municipis a diferents escoles de la comarca, 73 dels quals beneficiaris de beques de transport escolar.