Select Page

Des del Centre de Control de Carreteres informen de les restriccions al trànsit a la C-37, Túnels de Bracons previstes pels dies:

  • Dies 24, 25, 26 i 27 de juliol de 2017:

o    Tall del carril dret en sentit Vic al túnel de Bracons (PK 168+700 al 163+400). Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a les 20:00, per instal·lació de nova canal d’evacuació de filtracions al túnel.

  • Dia 28 de juliol de 2017:

o    Tall del carril dret en sentit Vic al túnel de Bracons (PK 168+700 al 163+400). Els treballs es realitzaran des de les 08:00 a les 15:00, per instal·lació de nova canal d’evacuació de filtracions al túnel.

 

En tot moment restarà 1 carril per cada sentit de la circulació.

I de la següent restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:

 

  • Dimecres 26 de juliol de 2017

o    C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 08:00 a 18:00, per revisió anual de ventiladors al túnel.

  • Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària.