Select Page

La sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa celebrada dijous 13 de juliol va començar amb la presa de possessió de dos nous consellers del grup d’ERC. Es tracta del regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, i la regidora de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, Cristina Molas. Prenen el relleu als ex-consellers Josep Masmitjà i Clara Bayona, que van renunciar al seu càrrec el passat mes de maig.

Després d’aquest acte, el president del Consell Comarcal, Joan Espona, va proposar l’aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom Fundació Escola-Empresa de la Garrotxa. Amb el vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la CUP, el president va explicar que després de trenta dos anys de funcionament de la Fundació Escola Empresa, és necessari trobar noves fórmules de col·laboració amb altres entitats per tal de continuar amb els objectius de promoure i fomentar la formació de les persones adultes al llarg de la vida, especialment la que interrelaciona el món de l’educació i l’empresa. La recent creació de DinàmiG i la seva col·laboració amb la FES permet garantir aquests objectius adaptats a les necessitats actuals.

El vicepresident i conseller de Benestar Social, Joan Casas, va exposar la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mieres per a la supervisió, direcció i anàlisi del procés de participació popular, per tal d’impulsar projectes comunitaris i programes transversals als municipis. Aquesta col·laboració es materialitzarà a través dels professionals del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

En l’àmbit de l’Educació, es va donar compte del finançament relatiu als ajuts de menjador per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) desplaçats a centres concertats. La distribució equilibrada d’alumnes amb Necessitats Especials (NEE) que es duu a terme des de fa anys a la ciutat d’Olot s’ha entès com una qüestió de ciutat i de comarca. Així, les tres administracions: Consell, Departament i Ajuntament d’Olot, han posat les bases i acords en matèria de finançament per tal de poder donar continuïtat al model de distribució d’alumnat entre tots els centres educatius de la comarca, públics i concertats.

Tots els grups, per unanimitat, van aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca i el Consell Comarcal de la Garrotxa per dur a terme l’assistència tècnica per les tasques de neteja de la cinglera. Una neteja molt necessària per preservar un important símbol del patrimoni natural de la nostra comarca i que coordinaran els tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA).

En l’apartat de gestió econòmica, ahir es van aprovar una sèrie de convenis de gestió relatius a tasques d’assistència comptable del Consell Comarcal de la Garrotxa amb els ajuntaments de Beuda, Sant Ferriol, Santa Pau i Sant Jaume de Llierca. Aquests convenis permetran que aquests ajuntament disposin d’un servei d’assistència i de suport del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquestes tasques de suport fins ara les portava a terme XALOC.

La coneguda com a taxa turística va protagonitzar una part de la sessió. Per una banda, es van aprovar els convenis de regulació de la taxa entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de Montagut i Oix, Olot, Vall de Bianya, Santa Pau i Vall d’en Bas. I, per una altra banda, en l’apartat de mocions, es va aprovar amb l’única abstenció de la CUP la moció que insta a la modificació del sistema instaurat el passat mes d’abril de repartiment entre els ajuntaments catalans dels fons provinents de la taxa turística. PSC, ERC i l’equip de govern van presentar aquesta moció que demana tornar al sistema de repartiment anterior (30% d’assignació directa als ajuntaments, a diferència del 50% actual) per poder mantenir un model turístic equilibrat i sostenible i que no beneficiï a les grans ciutats i centres turístics del país que són els que actualment estan patint un impacte de visitants insostenible.