Select Page
El Centre de Control de Carreteres de Vic informa de les següents restriccions al trànsit a la C-37, Túnels de Bracons, previstes pels dies 3, 4 i 5 de juliol de 2017.

o    C-37, túnels de Bracons des del PK 153+870 al 172+178, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00h a les 06:00h per realitzar els següents treballs:

  • Revisió ventiladors, megafonia, panells alfanumèrics.
  • Establir connexions pel cablejat de doble nivell als projectors LED de Bracons i Sala.
  • Instal·lació d’analitzadors de xarxa.
  • Neteja parets del túnel de Bracons.
  • Canalització de les filtracions sobre vorera.
  • Hidrodesbast (millora de l’adherència de la calçada).
  • Reparació/substitució junta Mas Rubió.

Es tallarà l’accés als túnels en ambdós sentits en horari nocturn, desviant el trànsit per la carretera secundària.