Select Page

Els consorcis comarcals i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa prenen el relleu del Cercle EURAM en l’elaboració de la quarta edició de l’Observatori.

La Garrotxa es situa en la 15a posició en l’índex de competitivitat de les comarques catalanes.

Aquest dijous 15 de juny s’ha presentat la quarta edició de l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, una publicació anual que, a través de dades objectives i informes sectorials de múltiples agents de la comarca, realitza una anàlisi exhaustiu de la realitat de la Garrotxa en els àmbits socials, econòmics i mediambientals. El projecte de l’Observatori va néixer l’any 2014 a iniciativa del Cercle EURAM. Després de tres edicions, els membres de EURAM Garrotxa van decidir donar el relleu en l’elaboració de l’Observatori a les administracions públiques, per així concentrar els seus esforços en altres projectes que s’adeqüen més als objectius de l’entitat.

Són quatre les entitats d’àmbit públic han treballat per garantir la continuïtat del projecte: DinàmiG – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (que ja col·laborava amb EURAM en la coordinació de les edicions prèvies); el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA; el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (organismes que, ens edicions anteriors, ja havien participat com a redactors d’informes).

En aquesta edició de 2017 es materialitza el traspàs en la direcció de l’Observatori, i s’inicia una nova etapa amb un equip impulsor que té com objectiu continuar la línia de millora contínua en el continguts i conclusions de les dades aportades, sense perdre els valors inherents a la creació de l’Observatori: l’objectivitat de les dades i la col·laboració entre diferents organismes que aporten una visió transversal de la comarca.

Com a novetat, aquest 2017 s’ha incorporat com a redactor l’Observatori del Paisatge de Catalunya, però no s’ha pogut comptar amb les dades dels Jutjats d’Olot, organisme que si que havia participat en les dues edicions anteriors.

Una altra novetat destacada d’aquesta edició és l’estrena de web pròpia: www.observatorigarrotxa.cat En aquest web es podran consultar els informes de cada àmbit i el llibret d’infografies, raó per la qual aquest any es reduirà l’edició en paper, que serà més limitada que en anys anteriors, amb la intenció de fomentar l’accés a la pàgina web i posar a l’abast de tots els ciutadans les dades, de manera ràpida i senzilla.

La quarta edició de l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa incorpora les dades de l’estudi de l’Associació d’Empresaris ADEPG sobre la competitivitat de les comarques catalanes. Aquest estudi situa la nostra comarca en la posició 15, sobre el total de les 42 comarques catalanes. Aquest índex de competitivitat territorial analitza tant la sostenibilitat social i mediambiental del model de desenvolupament com els factors de producció, els avantatges distributius o les condicions de la demanda. La posició de la Garrotxa en l’edició d’aquest 2017 suposa una escalada de cinc posicions en relació a l’any anterior i la millor posició en els 13 anys que fa que es calcula l’índex.

Algunes de les tendències que es poden observar a nivell comarcal són la recuperació del PIB des del 2014, la creació d’ocupació per part del sector serveis, la reducció de l’atur o l’estancament de la població. S’aprecien alguns avenços, com el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions i, també alguns retrocessos, com l’augment de la sinistralitat laboral.

Els diferents informes de l’Observatori ofereixen un retrat integral de la comarca, amb una visió d’aspectes tant variats com el comportament econòmic, l’estructura productiva, el mercat de treball, el comerç exterior, el turisme, la població, els serveis socials, l’educació, els estudis universitaris, la sanitat, la llengua, la seguretat, l’habitatge, la cultura, els esports, el medi ambient, la climatologia, l’aigua, el territori, la gestió del medi natural, els residus i la mobilitat.

Podeu consultar tota la documentació a: www.observatorigarrotxa.cat