Select Page

Les reclamacions al voltant dels serveis d’aigua, gas i electricitat superen a les queixes sobre telecomunicacions, que ocupen la segona posició. Un 63,3% de les reclamacions són resoltes per l’Oficina de Consum de la Garrotxa.

Durant l’any 2016, l’Oficina de Consum a la comarca ha atès 3.125 visites, 137 visites més que l’any anterior. D’aquestes, 525 persones han presentat una reclamació (un 8,3% menys que l’any anterior), 9 han estat queixes, s’ha recollit només 1 denúncia i la resta (2.590 visites) han estat demandes d’informació. Són les dades  que mostra la memòria d’activitat de l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el 2016, que s’han donat a conèixer aquest dimarts 21 de febrer, amb la presència de la directora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera.

Tot i que el nombre total de persones ateses a l’Oficina de Consum de la Garrotxa continuen creixent, el nombre de reclamacions tramitades ha disminuït per segon any consecutiu, un 8,3% respecte al 2015. Les causes d’aquesta disminució poden trobar-se a la intensa tasca d’informació que duu a terme l’Oficina de Consum i a la taxa vigent que han de pagar les empreses reclamades.

Pel que fa a les temàtiques de les reclamacions realitzades a l’Oficina de Consum de la Garrotxa, la telefonia perd per primera vegada la posició capdavantera com a principal temàtica de les reclamacions. Al 2016, un 32,26% de les reclamacions han estat sobre aspectes relacionats amb els serveis de llum, aigua o gas. Han estat un total de 171 les reclamacions relacionades amb subministraments bàsics, motivades en molts casos per les pràctiques poc clares i abusives que fan servir algunes companyies amb els seus clients (visites a domicili, contractes per telèfon, etc…). En el cas de l’aigua, les reclamacions giren al voltant d’aspectes relacionats amb la facturació.

Al llarg de 2016 han arribat a l’Oficina de Consum 154 reclamacions sobre serveis de telecomunicacions i un alt nombre de consultes. Els serveis generals han generat 60 reclamacions. Dins de serveis generals s’inclouen: serveis immobiliaris, de manteniment de la llar, reparació de vehicles, incompliment de garanties, etc.

El sector de serveis financers ha tingut 52 reclamacions, i destaca, a partir de la publicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable als consumidors, les consultes i reclamacions al voltant de les clàusules sòl. Actualment és un dels temes que més preocupen als consumidors.

I per últim, destacar que 48 reclamacions han estat relacionades amb el transport de viatgers, on destaquen els retards que durant l’estiu es van produir als vols de la companyia aèria Vueling.

Per poblacions, Olot és la població amb més reclamacions presentades (364), seguida de Sant Joan les Fonts (29), les Preses (17) i Castellfollit (12).

En global, el percentatge d’acords satisfactoris assolits per als consumidors que han utilitzat l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha estat del 63,3%, superior a les xifres de l’any anterior.

Aquest any, la difusió i foment de l’arbitratge de Consum s’ha realitzat a través de centres d’informació i assessorament a les empreses com Turisme Garrotxa i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. També s’han continuat fent visites presencials i s’han realitzat enviaments a través de correu electrònic. En total, s’ha arribat a 52 establiments. La Garrotxa continua sent la primer comarca de Girona amb més establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i la quarta de tota Catalunya.

Com és habitual, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha centrat una part de la seva acció en les activitats formatives per tal d’informar la societat en general, però també col·lectius concrets (sobretot aquells més vulnerables), sobre aspectes de consum o bé sobre novetats legislatives. Al llarg de 2016 s’han organitzat 5 sessions, que han reunit 111 persones. Al llarg de l’any passat es van continuar organitzant els “Contes per a petits consumidors” per apropar els temes de consum als més petits i s’ha treballat amb els ajuntaments perquè puguin posar a l’abast dels seus veïns i veïnes informació de primera mà sobre temes de consum.

També s’han visitat 29 establiments de la comarca per tal d’informar-los i facilitar-los la normativa a seguir en quan a les condicions tècniques de venda, així com comprovar el seu acompliment.

Finalment, per cinquè any consecutiu s’ha impulsat la Consulta del Mes. A partir de la reclamació i/o el dubte que ha tingut més repercussió durant el mes anterior, l’Oficina de Consum elabora informació sobre el procés que cal seguir per donar resposta a un conflicte de consum. Durant 2016 aquest espai apareix cada mes a La Comarca, El 29 i s’emet a Ràdio Olot durant quinze dies.